Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Ardanowski, Sellin i Szydło podczas konferencji prasowej

Z inicjatywy ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ministra Piotra Glińskiego powołano Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Jednym z głównych zadań Instytutu ma być badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślił, że kultura ludowa, tradycyjna jest objęta szeroko mecenatem państwa, choć brakowało instytucji badawczo-edukacyjnej, rozwojowej, dedykowanej konkretnie tej dziedzinie twórczości kulturalnej.

- Dzięki inicjatywie ministra rolnictwa taka instytucja powstaje – stwierdził Sellin. - W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego intensywnie kulturą tradycyjną się zajmujemy, ale kooperacja z Ministerstwem Rolnictwa jest w tej sprawie bardzo potrzebna. Będziemy mieli instytucjonalne możliwości, instytucjonalne zaplecze do takiej współpracy – powiedział wiceminister.

Przypomniał także dotychczasowe działania ministerstwa w zakresie mecenatu nad kulturą ludową, m.in program „Kultura ludowa i tradycyjna”, dedykowany wsparciu kultury polskiej wsi, do którego wpływa ok. 500 wniosków i na który ministerstwo przeznacza prawie 7,5 mln zł rocznie, oraz program „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”, przeznaczony dla inicjatyw i środowisk, które działają w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Przypomniał również, że w grudniu 2018 r. szopkarstwo krakowskie zostało wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Wiceminister kultury nawiązał także do sytuacji we Francji po pożarze, w którym spłonęła katedra Notre Dame. Zaznaczył, że Polska w ramach pomocy Francuzom, jest gotowa wysłać do pracy specjalistów od ratowania i konserwacji zabytków ruchomych oraz od architektury gotyku. 

- Nasi konserwatorzy są wysoko cenieni. Działa też specjalistyczny Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który może wysłać swoich specjalistów do pomocy w oszacowaniu strat w katedrze – podkreślił wiceminister Sellin.

Czytaj więcej

Błaszczak: Polska zostaje kolejnym państwem ramowych Eurokorpusu

- Będziemy pracować nad wypełnieniem zobowiązania, które dzisiaj bierzemy na siebie. Po kilku latach zaangażowania w prace organów wewnętrznych Eurokorpusu, Polska już w pełni angażuje się w działania kwatery.

Więcej…

Nowy prezes, stałe wyzwania

Zmiany, zmiany, zmiany… Nie tylko w podatkach, ale także i te, które mogą nastrajać zdecydowanie bardziej optymistycznie.

Więcej…

Błaszczak: 18. Dywizja Zmechanizowana odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

- 18. Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, uzyskała także certyfikację. Dbamy również o rozwój zaplecza technicznego. Jednym z ważnych elementów 18. Dywizji jest 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Więcej…

Adamczyk: Dbajmy o swoje bezpieczeństwo

Rozpoczęły się pierwsze wyjazdy na zimowy wypoczynek i pierwsze kontrole autokarów – trwają działania Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar – ferie 2022”.

Więcej…

Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie 1 stycznia

Maląg: W ciągu niespełna dwóch tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys. dzieci.

Więcej…