Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Stanowczo podkreślam, że w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami dotyczącymi rzekomego wpływu ministra Łukasza Szumowskiego na przyznawanie środków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spółce OncoArendi Therapeutics SA.

Pan Minister Łukasz Szumowski zajmując stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie nadzorował NCBR, więc Minister Łukasz Szumowski nie podejmował czynności związanych z kwestiami konkursów, przyznawaniem grantów z NCBR - stwierdził w opublikowanym oświadczeniu Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister napisał dalej, że: - wspominana w mediach przez posłów Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego umowa podpisana przez Ministra Szumowskiego to standardowa, corocznie podpisywana w MNiSW umowa dotacji celowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, która nie ma żadnego związku z nadzorem nad NCBR.  

Według oświadczenia min. Murdzka dotyczy ona wyłącznie finansowania kosztów funkcjonowania NCBR (a także OPI i FNP) związanych z techniczną obsługą programu PO IR.

- Chcę również podkreślić, że bez względu na sprawowany nadzór przez różnych ministrów, nie ma możliwości proceduralnych, aby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpływało na rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych programów – podkreślił Murdzek.

- Na 11 projektów OnkoArendi Therapeutics SA dofinansowanych przez NCBR, tylko jeden był sfinansowany w czasie zajmowania stanowiska podsekretarza stanu w MNiSW przez ministra Łukasza Szumowskiego. Powyższe informacje przeczą tezie, że podsekretarz stanu w MNiSW Łukasz Szumowski wspierał OnkoArendi Therapeutics SA w pozyskiwaniu grantów - kończy oświadczenie minister nauki.

Pragnę zauważyć, że w przypadku siedmiu projektów data podjęcia decyzji przypada na rządy PO-PSL.

{crossposting}