Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Wojciech Murdzek w studio telefizyjnym w tle flaga z Orłem Białym

Podczas wizyty na Litwie szef polskiego resortu nauki Wojciech Murdzek wraz z Ministrem Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej podpisał umowę dotyczącą wzajemnego uznawania dokumentów.

Rozmawiano na temat zacieśniania polsko-litewskiej współpracy naukowej i międzyuczelnianej. Porozumienie zapewni bardziej przejrzysty sposób wzajemnego uznawania dokumentów.

- Mam nadzieję, że zawarcie umowy nie tylko ułatwi mobilność akademicką pomiędzy naszymi krajami, ale także przyczyni się do zacieśnienia współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki - powiedział minister Murdzek.

Ministrowie rozmawiali na temat inicjatywy Uniwersytety Europejskie - European Universities Initiative lub European Universities Networks - realizowanej w ramach Programu Erasmus+. To rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzona sieć uczelni umożliwi studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach.

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego traktuje inicjatywę Uniwersytety Europejskie, jako ważny element rozwoju polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego. Liczymy, że zwiększy ona mobilność środowiska naukowego oraz przyczyni się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności polskich i europejskich uczelni - powiedział minister Murdzek.

Wizyta na Litwie była również okazją do zachęcenia partnerów litewskich do udziału w konkursie DAINA, prowadzonym przez NCN, na wspólne polsko-litewskie projekty badawcze. W tegorocznej II edycji inicjatywy, zespoły badawcze z Polski i Litwy mogą składać wnioski do 15 września 2020 r.

- Zachęcamy do współpracy między instytucjami polskimi i litewskimi w obszarze nauki. Cieszymy się z zainteresowania konkursem DAINA i liczymy na zainteresowanie współpracą w programach wielostronnych, np. programach Unii Europejskiej - mówił szef polskiego resortu nauki.

{crossposting}

Czytaj więcej

Zagórski: Internet nie jest taki sam jak kiedyś

- W naszym stanowisku zwróciliśmy także uwagę m.in. na to, że konieczne jest wyeliminowanie barier utrudniających prawidłowe działanie jednolitego rynku usług cyfrowych

Działania UE na rzecz pogłębienia jednolitego rynku usług cyfrowych, które zwiększą suwerenność i konkurencyjność cyfrową Europy, pozostają sprawą priorytetową i jednym z najważniejszych wyzwań – to tylko część polskiego stanowiska ws. unijnego aktu prawnego o usługach cyfrowych.

Więcej…

Maląg: Zależy nam na tym, żeby dochody Polaków wzrastały

Minimalne pensje – w relacji do prognozowanego na 2021 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) – osiągną w przyszłym roku poziom 53,2 proc.

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę - wynika z rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie również wysokość stawki godzinowej do poziomu 18,3 zł.

Więcej…

Ardanowski: My bez eksportu zadusimy się w ciągu kilku miesięcy

Bez eksportu nie ma polskiego rolnictwa. Nie ma alternatywnych rynków. To jest ten dokuczliwy ból, który wszystkim nam zajmującym się gospodarką, gospodarką rolną, rolnictwem jako takim, dostrzegamy - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas wystąpienia na VII Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Więcej…

Adamczyk: na drogi lokalne kierujemy środki na niespotykaną skalę z FDS

Ministerstwo Infrastruktury kompleksowo wspiera zarządców dróg samorządowych - ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne techniczne w ramach wzorców i standardów.

Więcej…

Guibourgé-Czetwertyński: Nie można pominąć ekonomicznych skutków COVID-19

By Wolkenkratzer - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25804742

Propozycja Komisji Europejskiej ws. zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. to temat spotkania Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawicieli Bułgarii i Rumunii z Jochenem Flasbarthem, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec. W rozmowach uczestniczył wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński. 

Więcej…