Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jarosław Gowin portret

- Wzrost wynagrodzeń minimalnych pracowników uczelni był jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jedna subwencja zamiast wielu dotacji, większa elastyczność w wydatkowaniu środków i ochronny tunel finansowy, który zapewnia uczelniom stabilność finansową – to tylko podstawowe informacje na temat podziału pieniędzy wynikającego z nowego algorytmu przygotowanego w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. W tym roku wysokość subwencji dla uczelni akademickich, zawodowych, niepublicznych, a także instytutów PAN i badawczych wyniosła ponad 13,3 mld zł. To o ponad 0,5 mld zł więcej niż w ub. roku. Nie są to jednak jedyne dodatkowe środki, które zasilą polskie uczelnie.

Naukowcy pracujący w Polskiej Akademii Nauk od dawna domagali się zrównania swojego statusu ze statusem nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach publicznych.

- Wzrost wynagrodzeń minimalnych pracowników uczelni był jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Podwyżki stały się faktem i już od 1 stycznia tego roku kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych zarabia ok. 800 zł więcej – dodał wicepremier.

- Do tej pory nie mieliśmy  jako ministerstwo narzędzi, aby przekazać środki instytutom naukowym PAN w ramach dotacji statutowej na poprawę warunków płacowych – mówił dalej Gowin. - Teraz jednak w Konstytucji dla Nauki stwarzamy taką możliwość i instytuty dostaną w tym roku ok. 71 mln zł w ramach subwencji korygującej. Oprócz tego w przygotowywanej nowelizacji ustawy o PAN pracownicy naukowi Akademii otrzymają gwarancję otrzymywania minimalnych wynagrodzeń na poziomie pracowników akademickich – dodał wicepremier.