Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Autorzy raportu przygotowanego w Agencji Rozwoju Przemysłu SA zidentyfikowali kluczowe czynniki pozwalające polskim firmom rozwijać się zgodnie z trendami automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Wyniki badań podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa zaprezentował wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.

Czwarta rewolucja przemysłowa to zmiana sposobu działania firm, a co za tym idzie całej gospodarki. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja prowadzą do poprawy efektywności i szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby konsumentów. Firmy, które się „cyfryzują”, oferują wyższą jakość przy niższych cenach, przejmują od konkurencji klientów, a następnie najlepszych pracowników, umacniając jeszcze bardziej swoją przewagę. Tak w skrócie można podsumować podstawowe wnioski, wynikające z prezentowanego w trakcie debaty „Od Industry 4.0 do smart factory” raportu ARP.

- Na naszych oczach następują zmiany gospodarcze, których tempo i nieuchronność są bezprecedensowe – ocenił Śliwowski.

- Globalna konkurencja, rewolucja cyfrowa, zmiana postaw konsumenckich oraz ewolucja podejścia do wykorzystania zasobów naturalnych stają się fundamentami gospodarki przyszłości. Potrzebujemy zmian, wykorzystania naszych przewag i określenia priorytetów w budowie Przemysłu 4.0, a właściwie Polskiej Gospodarki 4.0. Ambicją Agencji Rozwoju Przemysłu jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom skutecznego udziału w tym procesie - uważa wiceprezes ARP.

Agencja wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Angażuje się w nowoczesne sektory przemysłu, takie jak gry wideo, technologie kosmiczne, automatyka czy robotyka.

- Kolejną branżą, którą wspieramy jest sektor gier wideo – poinformował wiceprezes ARP. - W ramach Akceleratora ARP Games, założonego wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, zespoły młodych utalentowanych osób rozwijają gry wideo, które Akcelerator pomaga skomercjalizować. Mamy pierwsze sukcesy naszych programistów i grafików na arenie międzynarodowej. Na początku listopada powstająca w cieszyńskim ARP Games gra „Weakless” zdobyła główną nagrodę w kategorii „Game Design” na festiwalu ANIWOW! w Pekinie. Twórczynią grafiki jest Anna Kowalczyk, studentka 4. roku grafiki na Uniwersytecie Śląskim – poinformował Śliwowski.