Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Flaga NATO czteroramienna gwiazda w kole, od ramion w poziomie i pionie odchodzą przedłużenia linii po odstępie. Całość przypomina celownik snajperski

 – Budowa bardziej efektywnego wspólnego rynku, szczególnie usług, polityka obronna, kwestia migracji i ochrona klimatu to największe wyzwania jakie w latach 2019-2024 stoją przed UE - min. Konrad Szymański.

Podczas dyskusji panelowej zorganizowanej w ramach konferencji „Europa w czasie przemian – jak odpowiedzieć na społeczno-ekonomiczne wyzwania w UE omówiono najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed UE w dziedzinie polityki wspólnego rynku, klimatycznej czy wspólnej obrony. 

- Musimy bardziej skupić się na budowie lepszego rynku wewnętrznego – jest on jedną z największych wartości Unii, a wciąż niewystarczająco wykorzystywany – podkreślił wiceminister Szymański.

Dyskutując na temat polityki klimatycznej UE stwierdził, że wspólną politykę w tym obszarze należy budować z uwzględnieniem specyfiki systemów energetycznych poszczególnych państwach członkowskich UE, co – w ocenie wiceministra – jest często pomijane w debacie na ten temat. 

– Trzeba pamiętać, że Polska, podobnie jak inne państwa Europy Środkowej, odziedziczyła pewien profil energetyczny, który jest oparty na konwencjonalnych źródłach – zauważył sekretarz stanu w MSZ.

W punkcie debaty poświęconym polityce obronnej UE Szymański podkreślił, że konieczna jest ścisła współpraca w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. W opinii wiceministra wspólna polityka obronna powinna być uzupełniająca wobec istniejącej architektury bezpieczeństwa w ramach NATO, zamiast ją duplikować.  

– Państwa członkowskie powinny solidarnie podnieść wydatki na obronę narodową, potrzebna jest również współpraca z USA – podkreślił wiceminister. Jak dodał, szczególnie istotne jest wspólne zdefiniowanie zagrożeń, płynących zarówno z Południa jak i ze Wschodu.

Szymański wskazał również kwestię migracji jako jedno z największych wyzwań dla UE na kolejne lata. – Europa musi sobie z tą kwestią poradzić. Możemy bardzo wiele zrobić razem, ale z tych działań musi być wyłączona relokacja, czy inne formy ponadnarodowego zarządzania migracją – zauważył wiceminister.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…