Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Flaga NATO czteroramienna gwiazda w kole, od ramion w poziomie i pionie odchodzą przedłużenia linii po odstępie. Całość przypomina celownik snajperski

 – Budowa bardziej efektywnego wspólnego rynku, szczególnie usług, polityka obronna, kwestia migracji i ochrona klimatu to największe wyzwania jakie w latach 2019-2024 stoją przed UE - min. Konrad Szymański.

Podczas dyskusji panelowej zorganizowanej w ramach konferencji „Europa w czasie przemian – jak odpowiedzieć na społeczno-ekonomiczne wyzwania w UE omówiono najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed UE w dziedzinie polityki wspólnego rynku, klimatycznej czy wspólnej obrony. 

- Musimy bardziej skupić się na budowie lepszego rynku wewnętrznego – jest on jedną z największych wartości Unii, a wciąż niewystarczająco wykorzystywany – podkreślił wiceminister Szymański.

Dyskutując na temat polityki klimatycznej UE stwierdził, że wspólną politykę w tym obszarze należy budować z uwzględnieniem specyfiki systemów energetycznych poszczególnych państwach członkowskich UE, co – w ocenie wiceministra – jest często pomijane w debacie na ten temat. 

– Trzeba pamiętać, że Polska, podobnie jak inne państwa Europy Środkowej, odziedziczyła pewien profil energetyczny, który jest oparty na konwencjonalnych źródłach – zauważył sekretarz stanu w MSZ.

W punkcie debaty poświęconym polityce obronnej UE Szymański podkreślił, że konieczna jest ścisła współpraca w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. W opinii wiceministra wspólna polityka obronna powinna być uzupełniająca wobec istniejącej architektury bezpieczeństwa w ramach NATO, zamiast ją duplikować.  

– Państwa członkowskie powinny solidarnie podnieść wydatki na obronę narodową, potrzebna jest również współpraca z USA – podkreślił wiceminister. Jak dodał, szczególnie istotne jest wspólne zdefiniowanie zagrożeń, płynących zarówno z Południa jak i ze Wschodu.

Szymański wskazał również kwestię migracji jako jedno z największych wyzwań dla UE na kolejne lata. – Europa musi sobie z tą kwestią poradzić. Możemy bardzo wiele zrobić razem, ale z tych działań musi być wyłączona relokacja, czy inne formy ponadnarodowego zarządzania migracją – zauważył wiceminister.

{crossposting}

Czytaj więcej

Gliński: Nie wahamy się, jeśli chodzi o wsparcie różnego typu tak wielkich wyzwań jak wystawa Vilhelma Hammershoia

- Polskie muzea, zwłaszcza w ostatnim czasie, działają bardzo intensywnie, bardzo profesjonalnie i znacznie bardziej odważnie.

Więcej…

Błaszczak: Nikt nielegalnie nie przejdzie przez granicę mimo starań reżimu Łukaszenki

Wojska inżynieryjne z Wielkiej Brytanii będą pomagać Polakom w reperacji tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Podczas spotkania ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii omówiono szczegóły tej współpracy.

Więcej…

Racjonalny patriotyzm polskich konsumentów

Tak w skrócie można podsumować wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Więcej…

Ziobro: Obywatele uzyskają dostęp do sądu nawet we własnym telefonie

Sprawne sądownictwo jest warunkiem dobrze funkcjonującego demokratycznego państwa. Reforma wzmacnia niezależność sędziów. Chcemy skończyć z tworzeniem sędziowskich grup interesu.

Więcej…

Rau: Wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa w ramach Partnerstwa Wschodniego

Tematami ostatniego posiedzenia unijnej Rady do Spraw Zagranicznych były: sytuacja na granicy z Białorusią, zaangażowanie UE w regionach Bałkanów Zachodnich i Sahelu oraz prace nad Kompasem Strategicznym w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (na wspólnej sesji ministrów spraw zagranicznych i obrony). 

Więcej…