Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Adam Hamryszczak o Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 fot. Newseria

Nowy model rozwoju regionalnego to rozwój odpowiedzialny. Ministerstwo Rozwoju konsultuje Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie to główne cele Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, do którego opinie zbiera Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W pierwszych spotkaniach konsultacyjnych w regionach wzięli udział przedstawiciele kierownictwa resortu, w Tarnowie - wiceminister Adam Hamryszczak. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Będzie on obowiązywać do 2030 roku.

KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

O zapisach w Strategii z przedstawicielami regionu Małopolski rozmawiał wiceminister Adam Hamryszczak, który przekonywał, że nowy model rozwoju to rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia dobrobyt nie tylko nam współcześnie żyjącym, ale w równym stopniu także przyszłym pokoleniom.

Wiceminister podkreślał, że rolą państwa - w porozumieniu z samorządami województw i samorządami lokalnymi, które są najbliżej mieszkańców – jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju – legislacyjnych, finansowych i instytucjonalnych.

Zdaniem wiceministra A. Hamryszczaka, aby dokonać rzeczywistej zmiany musimy usprawnić warunki współpracy na wszystkich poziomach zarządzania oraz lepiej komunikować z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

- Większe zaangażowanie samorządów - gminnych i powiatowych w kreowanie rozwoju oraz aktywna współpraca z samorządem województw pozwala na lepsze planowanie inwestycji, które poprawią nam wszystkim warunki życia - mówił Hamryszczak. 

Spotkania konsultacyjne Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca stycznia.