Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

- Ograniczona liczba personelu medycznego ma niekorzystny wpływ dla chorych. Brak personelu powoduje przemęczenie osób pracujących w warunkach niedoboru kadry medycznej a w rezultacie przedwczesne wypalenie zawodowe. - mówi Ryszard Zając, dyrektor naczelny Diaverum Polska.

- Stan taki wpływa jednocześnie na stosunki międzyludzkie w pracy, również w stosunku do pacjentów. Na pewno ma to wpływ na komunikację między współpracownikami, a także personelem medycznym i chorymi, a co za tym idzie na obniżenie komfortu leczenia. – dodaje.

Wiele chorób przewlekłych nasila się w okresie zimowym. Wpływa to znacząco na komfort życia chorego.

- Zmiany temperatur i zimno są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i przewlekle chorych. Niskie temperatury mogą podnosić ciśnienie tętnicze i zaostrzać chorobę niedokrwienną serca. Zwiększa się ryzyko zawału. Mróz jest niekorzystny także dla skóry i stawów, zaostrza niektóre choroby. Najgorsze są jednak szybkie zmiany temperatury, do których organizm nie ma czasu się przyzwyczaić i dostosować. - uważa Zając.

Nasilenie choroby w następstwie nagłego obniżenia temperatury powodują m.in. upośledzenie odporności – na przykład czynności nabłonka dróg oddechowych, jak też przyśpieszenie akcji serca i w konsekwencji wzrost ciśnienia, zwężenie dróg oddechowych czy wysuszenie skóry. W zimę najważniejsze jest, żeby chronić się przed wahaniami temperatury. Im bardziej nagłe, tym gorzej. Czyli należy ograniczać wychodzenie z pomieszczeń, albo bardzo dobrze się ubierać.

Państwo planuje zwiększyć finansowanie służby zdrowia do 6 proc. PKB. To poprawi jej stan i zapobiegnie emigracji personelu, czy jedynie pozwoli utrzymać obecną, słabą kondycję?

- Zwiększenie finansowania jest warunkiem niezbędnym do poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Czy wystarczającym? Ciężko powiedzieć, ponieważ nie wiemy, jak te dodatkowe środki zostaną rozdystrybuowane. Problem jest ogólnoświatowy, chociaż nakłady w Polsce są wyjątkowo niskie. Niewątpliwie zwiększenie wynagrodzeń i poprawa warunków pracy oraz dostępności do najnowszych terapii ograniczy chęć emigracji lekarzy oraz zwiększy atrakcyjność zawodu pielęgniarstwa, co powinno wpłynąć pozytywnie na liczbę chętnych do nauki i podejmowania w nim pracy. - reasumuje.