Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Po raz pierwszy w Polsce wszczepiono implant słuchowy nowej generacji stworzony w technologii Hassle Free MRI Cochlear Implant Technology. Dokonał tego prof Henryk Skarżyński w  Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

W naszym społeczeństwie poszerza się problem z niedosłuchem lub nagłą utratą słuchu. Ma to wpływ na codzienną komunikację. Nowy implant przeznaczony jest głównie dla osób starszych i ma być refundowany, a jego koszty podobne do dotychczasowych tego typu urządzeń.

- Seniorzy to grupa pacjentów, dla której nowe możliwości implantów tej generacji są szczególnie ważne. Każdy pacjent z implantem może znaleźć się w sytuacji, kiedy np. z powodu podejrzenia nowotworu, po urazach, czy z powodu coraz częstszych zmian naczyniowych w obrębie głowy, wykonanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego będzie konieczne - wyjaśnił prof. Skarżyński.

- Implant typu Hassle Free MRI składa się z czterech obrotowych cylindrycznych magnesów otoczonych obrotową tarczą, która umożliwia im zgodną pracę z polem magnetycznym, stosowanym podczas badania rezonansem magnetycznym MRI, we wszystkich trzech wymiarach. Dzięki nowemu typowi implantu przeprowadzenie tego badania stanie się możliwe bez wcześniejszej ingerencji chirurga, który w przypadku gdy pacjent ma urządzenie starszej generacji musi usunąć jego część by możliwe było wykonanie rezonansu. Wykluczenie tej czynności oszczędzi pacjentom zarówno cierpienia, jak i dodatkowego stresu związanego i pytaniem, czy urządzenie będzie ponownie sprawnie działać. Obniżone zostaną równie koszty leczenia związane z koniecznością operacyjnego wyjmowania magnesu – twierdzi prof. Skarżyński.

W 2004 r. prof. Skarżyński w Kajetanach po raz pierwszy w świecie wykonał operację u dziecka z częściową głuchotą, przywracając słuch.

- Zabiegi te stanowiły przełom w otochirurgii. Ich wyniki były dowodem na to, że wszczepienie implantu likwiduje ubytek słuchu w zakresie wysokich lub wysokich i średnich częstotliwości przy zachowaniu możliwości naturalnego słyszenia w zakresie częstotliwości niskich. Dopełnienie elektryczne własnego słuchu lub słuch elektryczno-naturalny to dziś marka Instytutu we współczesnej medycynie. - uważa.

Od czasu pionierskiej operacji prof. Skarżyńskiego Polska stała się jednym z liderów w otochirurgii. Często jako pierwsza testuje nowe technologie. Pod względem ilości zabiegów jesteśmy w czołówce, obok Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Prof. Skarżyński zapowiedział, że w 2019 roku Instytut będzie kontynuował prace nad nowymi technologiami, zarówno pod względem badań diagnostycznych, jak i telemedycyny.