Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa. 

- Podpisałem dziś ustawę, która dotyczy samorządności młodzieżowej; w ogromnym stopniu ją wspiera i rozwija - mówił prezydent podczas uroczystości. Jak podkreślał, młodzi ludzie muszą mieć możliwość wypowiadania się w kwestiach, które ich dotyczą.

- Jest tak, że na przestrzeni ostatnich 20 lat mieliśmy już w polskim systemie prawnym, w ustawie o samorządzie gminnym przewidzianą możliwość utworzenia w gminach młodzieżowych rad gmin. Ale był to jedyny szczebel, na którym - zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami - takie młodzieżowe rady mogły być tworzone - stwierdził prezydent.

- Uznaliśmy, że to za mało, że wymagania współczesności, obecnego i przyszłego świata, ale przede wszystkim rozwoju Rzeczypospolitej i tego, by w tę przyszłość patrzeć daleko, wymagają tego, by młodych ludzi - w tym sensie najbardziej legalistycznym, czyli właśnie na podstawie obowiązujących przepisów - szerzej dopuścić do możliwości współuczestniczenia w życiu publicznym; w tym sensie sformalizowanym, zorganizowanym - dodał Andrzej Duda.

- Stąd decyzja o tym, by dać możliwość utworzenia młodzieżowych rad również na poziomie samorządu powiatowego oraz wojewódzkiego. A więc młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików wojewódzkich - poinformował prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania i czasem nie wszystko, czego by chcieli, da się zrealizować. Ale - w jego opinii - ta ambicja stanowi dla dojrzałych polityków impuls do tego, by być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań, gdyż „na każdym z nas ciąży obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”.

- Ten zrównoważony rozwój to myślenie nie tylko o tym, co tu i teraz. To także myślenie o tym, co w przyszłości. A to, co w przyszłości, jest przede wszystkim domeną ludzi młodych. Dlatego bardzo się cieszę, że na różnych szczeblach działalności politycznej w naszym kraju od dzisiaj – po podpisaniu tej ustawy - głos młodych ludzi, ich zdanie, opinia i inicjatywa będą brzmiały mocniej i skuteczniej - akcentował.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

{crossposting}