Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Papieros w dłoni

Parlament Europejski w 2014 roku przyjął dyrektywę w sprawie w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.

Według nowych przepisów paczka z wyrobami tytoniowymi miałaby być śledzona na każdym etapie jej drogi do konsumenta. W Polsce wciąż jednak nie zostały wprowadzone odpowiednie przepisy, dostosowujące nasze prawo do dyrektywy.

Do 19 maja włącznie możemy produkować papierosy bez wymaganych kodów. Papierosy te mogą być w obrocie przez rok. Od 20 maja produkcja wyrobów tytoniowych bez odpowiednich kodów będzie niemożliwa - tłumaczy przedstawiciel z Philip Morris Polska.

Wdrożenie dyrektywy PE 20 maja 2019 Ministerstwo Finansów sygnalizowało, że termin na wdrożenie odpowiednich przepisów to trzeci kwartał 2018 roku. Konkretnej ustawy jednak nadal brak, a do 20 maja czasu jest coraz mniej...

Wymogi systemu Track&Trace wynikają z dyrektywy unijnej 2014/40. Termin wejścia przepisów w życie to 20 maja 2019 r. Za wprowadzenie dyrektywy odpowiedzialny jest dyrektoriat do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, czyli DG Sante.

W Polsce kwestia odpowiednich przepisów należy do Ministerstwa Zdrowia. Te uchwalając ustawę zdrowotną zawarło już część przepisów dotyczącą systemu śledzenia wyrobów tytoniowych. W maju 2018 r. weszły w życie opublikowane przez Komisję Europejską  akty wykonawcze, które precyzyjnie określają wymogi systemu

Na tej podstawie Ministerstwo Zdrowia przygotowało odpowiedni projekt, który przekazano do konsultacji. Obecnie pracuje nad nim rząd - mówi przedstawiciel Philip Morris Polska.

Czym jest system Track&Trace?

Celem systemu jest śledzenie produktów od momentu produkcji do ostatniego punkty dystrybucji przed punktem sprzedaży detalicznej. Odbywa się to na podstawie stosowania odpowiednich, unikatowych kodów. Oprócz nich, na paczkach będzie zabezpieczenie potwierdzające legalność wyrobów.. – Kody będą generowane przez niezależnego emitenta wskazanego przez Ministra Finansów. Wskazanie go jest obecnie kluczowym elementem by wprowadzić system. Emitent musi zbudować system informatyczny, który będzie generował kody i współpracował z systemami producentów. Z prawa unijnego wynika obowiązek stworzenia bazy danych pierwotnej i wtórnej. Producenci decydują o bazie pierwotnej, dla każdego producenta może być osobna. Będą potem przekazywać dane do bazy wtórnej, jednego wspólnego repozytorium.

Od producenta do punktu detalicznego

System będzie wymagał rejestracji wszystkich podmiotów, które znajdują się w łańcuchu dostaw wyrobów tytoniowych. Czyli najpierw zarejestrować muszą się producenci, każda linia produkcyjna musi mieć oddzielny numer. Następnie wszystkie magazyny i dystrybutorzy, Również wszystkie punkty detaliczne powinny mieć nadane odpowiednie numery. A jest ich ponad sto tysięcy w Polsce.