Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Czy realizujący swoje ambicje i prywatne cele, czy służący społeczności lokalnej dla dobra wspólnego. To pytanie jest aktualne przy każdych kolejnych wyborach samorządowych.  W wyborach do Rady Gminy łatwiej jest ocenić kandydatów  -  czy już społecznie coś zrobili  czy licytują się tylko, kto obieca więcej.  

Czy burmistrz ubiegający się o reelekcję ma wymierne osiągnięcia które widać na każdym kroku, czy uwierzyć w często księżycowe pomysły wyborczych komitetów opozycyjnych. Wybory do Rady Powiatu są bardziej upolitycznione niż mogłoby się pobieżnie wydawać.  W wyborach do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego partie polityczne przegrywały z Forum Samorządowym Gmin   -  Stowarzyszeniem które miało być apolityczne.  Miało być a jak jest dzisiaj wystarczy się przyjrzeć  kandydatom z listy wyborczej w Łomiankach.  Listę organizuje i jest nr 1 Wiesław Pszczółkowski  - były  „ przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Łomiankach i członek Rady powiatowej PO w Powiecie Warszawskim Zachodnim” jak sam o sobie pisał w  ulotce wyborczej jako kandydat na burmistrza  w 2006 roku;  nr 2 jest Agnieszka Szczurek  -  żona ministra Finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej; na liście są też osoby związane z  PiS-em jak chociażby były przewodniczący Koła w Łomiankach. Nasuwa się pytanie czy jest to lista apolityczna, czy farbowana polityczna?  

Co zostało z ideałów bezpartyjności które przyświecały założycielom Stowarzyszenia?

Sytuacja taka powoduje brak zrównoważonego rozwoju całego Powiatu i wybiórcza polityka  inwestycyjna. Przykładem tego jest 0,5% na drogi w Łomiankach  z 86 mln zł  w całym Powiecie w upływającej kadencji.  Powiat Warszawski Zachodni powstał w 1998 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. Połączono sztucznie w jeden organizm siedem gmin które dotychczas miały ze sobą niewiele wspólnego. Mieszkańcy nie tworzyli wspólnoty samorządowej ze względu na brak wspólnych interesów gospodarczo-ekonomicznych  a układ drogowy prowadził promieniście do Warszawy z każdej gminy. Zatracanie pewnych ideałów  które wyznawali współtwórcy ustawy samorządowej,  profesorowie: Jerzy Regulski  i Michał  Kulesza musi niepokoić.  Postawione przeze mnie pytania wynikają z troski o przyszłość samorządów w naszych małych ojczyznach. 

Kilka słów o sobie: przepracowałem  42 lata, w 1989r byłem założycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność w Ruch SA, przez 3 kadencje działałem społecznie w Regionie Mazowsze NSZZ  Solidarność,  byłem radnym gminnym i radnym powiatowym pełniąc różne funkcje samorządowe, sędziowałem przez 13 lat mecze piłki nożnej.  Jako jedyny,  w historii Łomianek, zrezygnowałem z funkcji radnego  ażeby nie firmować niekorzystnych dla Gminy decyzji.  Trzeba zawsze być wiernym swoim zasadom i  służyć mieszkańcom w działalności samorządowej.