Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

- Trwający obecnie XV Światowy Kongres Prawa Rolnego w Poznaniu to dobra okazja do zaprezentowania dorobku naszego prawa rolnego i ekonomiki rolnictwa – przekonuje dr Przemysław Litwiniuk. Szczególną uwagę zwraca też na możliwość prezentacji potencjałów regionów rolniczych, np. województwa lubelskiego.

- Ogólne wyzwania dotyczące rynków rolnych, które stoją przed światem, i którymi zajmują się też agraryści, są dość dobrze zidentyfikowane. Wiążą się przede wszystkim z potrzebą wykarmienia ludzkości, ale też z zagrożeniami wynikającymi z procesu globalizacji - zarówno w odniesieniu do produkcji żywności, jak i obrotu nią, w tym z zagadnieniami jakości żywności i sposobów jej wytwarzania. Warto zasygnalizować tu m.in. problem GMO, czyli wykorzystania w procesie produkcji organizmów genetycznie modyfikowanych, a także stosowania w różnych częściach świata tzw. niegodziwych metod produkcji, zarówno pod względem technicznym, jak i w kontekście niehumanitarnie traktowanej siły roboczej – mówi Litwiniuk.

- Sam kongres jest dobrą okazją, aby zidentyfikować problemy szczegółowe, m.in. w obszarze prawa konkurencji, potrzeby oznaczeń geograficznych pochodzenia produktów rolnych czy obowiązku prawnego informowania konsumentów o składzie i sposobie wytworzenia żywności – dodaje.

Dr Litwiniuk zwraca też uwagę, że wydarzenie w Poznaniu to dobra okazja do zaprezentowania dorobku naszego prawa rolnego i ekonomiki rolnictwa. Podczas kongresu zaprezentują się nie tylko wiodące agroprzedsiębiorstwa z Polski, ale też potencjał regionów rolniczych, np. województwa lubelskiego.

dr Przemysław Litwiniuk - adiunkt w Zakładzie Finansów Publicznych i Prawa SGGW w Warszawie