Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Akademia Górniczo-Hutnicza staje przed wielkim wyzwaniem. Jestem jednak przekonany, że wspólnocie akademickiej tej uczelni uda się sprostać celom, jakie przed sobą postawiła – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas otwartego posiedzenia Senatu AGH w Krakowie.

Uroczystość zorganizowano z okazji uzyskania przez AGH statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

AGH znalazła się w gronie 10. zwycięzców pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Program to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konstytucji dla Nauki, którego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Wicepremier zwrócił uwagę, że zwycięstwo w konkursie „IDUB” oznacza dla uczelni zwiększenie subwencji o 10 proc. przez siedem lat. - Przy założeniu, że AGH pozytywnie przejdzie ewaluację, uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości ok. 370 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat – mówił szef resortu.

Minister Jarosław Gowin podkreślił, że Akademia Górniczo-Hutnicza złożyła w konkursie IDUB wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów. Podstawowym elementem wszystkich wniosków były plany rozwoju zawierające cele dotyczące podnoszenia jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz jakości zarządzania.

- Plan przygotowany przez AGH został oceniony jako zawierający bardzo przekonującą, realistyczną strategię podniesienia umiędzynarodowienia - podkreślił wicepremier. 

AGH – jak dodał - wykorzystuje w swoim planie wyróżniające się na tle polskich uczelni osiągnięcia naukowców oraz aktywność uczelni w międzynarodowych sieciach współpracy.

Szef MNiSW zwrócił jednocześnie uwagę, że zespół ekspertów zalecił uczelni, aby w jeszcze większym stopniu położyła nacisk na umiędzynarodowienie – tzn. zwiększyła liczbę zagranicznych pracowników i studentów, zachęcała do współpracy międzynarodowej przy publikowaniu prac naukowych czy organizacji wydarzeń.

{crossposting}

Czytaj więcej

Moskwa: 100% zamrożenie taryfy gazowej na poziomie tego roku

Rządowa Tarcza Energetyczna, w tym dodatki na węgiel, inne źródła ciepła czy zamrożenie cen gazu to główne tematy podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która odbyła się w gminie Pniewy.

Więcej…

Skuza: Grudzień jest ostatnim miesiącem na zakup obligacji skarbowych IKE

W grudniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%.

Więcej…

Czarnek: aktualizacje systemu ELA

Czarnek: Najnowsze aktualizacje systemu ELA stanowią także duże wsparcie dla wszystkich polskich uczelni, które aplikują do prestiżowych, międzynarodowych rankingów.

Więcej…

Morawiecki: Grupa Wyszehradzka na trwale wpisała się w architekturę europejskiego bezpieczeństwa

Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważnym i efektywnym formatem współpracy regionalnej. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w szczycie państw V4 - Polski, Czech, Węgier i Słowacji - w Koszycach.

Więcej…

Gdański kongres sukcesu

Jest nas 60 milionów – rozsianych po wszystkich kontynentach. Ludzi, którzy czują się Polakami, przyznają do polskich korzeni, swoją polskość kultywują.

Więcej…