Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Akademia Górniczo-Hutnicza staje przed wielkim wyzwaniem. Jestem jednak przekonany, że wspólnocie akademickiej tej uczelni uda się sprostać celom, jakie przed sobą postawiła – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas otwartego posiedzenia Senatu AGH w Krakowie.

Uroczystość zorganizowano z okazji uzyskania przez AGH statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

AGH znalazła się w gronie 10. zwycięzców pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Program to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konstytucji dla Nauki, którego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Wicepremier zwrócił uwagę, że zwycięstwo w konkursie „IDUB” oznacza dla uczelni zwiększenie subwencji o 10 proc. przez siedem lat. - Przy założeniu, że AGH pozytywnie przejdzie ewaluację, uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości ok. 370 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat – mówił szef resortu.

Minister Jarosław Gowin podkreślił, że Akademia Górniczo-Hutnicza złożyła w konkursie IDUB wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów. Podstawowym elementem wszystkich wniosków były plany rozwoju zawierające cele dotyczące podnoszenia jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz jakości zarządzania.

- Plan przygotowany przez AGH został oceniony jako zawierający bardzo przekonującą, realistyczną strategię podniesienia umiędzynarodowienia - podkreślił wicepremier. 

AGH – jak dodał - wykorzystuje w swoim planie wyróżniające się na tle polskich uczelni osiągnięcia naukowców oraz aktywność uczelni w międzynarodowych sieciach współpracy.

Szef MNiSW zwrócił jednocześnie uwagę, że zespół ekspertów zalecił uczelni, aby w jeszcze większym stopniu położyła nacisk na umiędzynarodowienie – tzn. zwiększyła liczbę zagranicznych pracowników i studentów, zachęcała do współpracy międzynarodowej przy publikowaniu prac naukowych czy organizacji wydarzeń.

{crossposting}

Czytaj więcej

Duda: Zwiększyć gotowość sił NATO w tej części Europy

W Kwaterze Głównej NATO w Brukseli Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. 

Więcej…

Gliński: Nie wahamy się, jeśli chodzi o wsparcie różnego typu tak wielkich wyzwań jak wystawa Vilhelma Hammershoia

- Polskie muzea, zwłaszcza w ostatnim czasie, działają bardzo intensywnie, bardzo profesjonalnie i znacznie bardziej odważnie.

Więcej…

Błaszczak: Nikt nielegalnie nie przejdzie przez granicę mimo starań reżimu Łukaszenki

Wojska inżynieryjne z Wielkiej Brytanii będą pomagać Polakom w reperacji tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Podczas spotkania ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii omówiono szczegóły tej współpracy.

Więcej…

Racjonalny patriotyzm polskich konsumentów

Tak w skrócie można podsumować wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Więcej…

Ziobro: Obywatele uzyskają dostęp do sądu nawet we własnym telefonie

Sprawne sądownictwo jest warunkiem dobrze funkcjonującego demokratycznego państwa. Reforma wzmacnia niezależność sędziów. Chcemy skończyć z tworzeniem sędziowskich grup interesu.

Więcej…