Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W formule online odbyła się coroczna, najważniejsza konferencja na temat dronów – Amsterdam Drone Week. Podczas konferencji prezentowane były osiągnięcia i kierunki działań Komisji Europejskiej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), m.in. w zakresie strategii i legislacji.

Polska już po raz trzeci reprezentowana była przez Ministerstwo Infrastruktury oraz instytucje, które współtworzą Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). 

W konferencji Amsterdam Drone Week uczestniczyła Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów.

- Jak dotąd Polska bardzo dobrze wykorzystała potencjał rozwoju w tej nowej, dynamicznie rozwijającej się dziedzinie gospodarki - mówiła Darowska. 

- Wszystko dzięki dobrej identyfikacji przewag konkurencyjnych, autorskiemu podejściu do rozwoju dronowej gospodarki i modelowej współpracy wielu instytucji i firm. Dzięki temu jesteśmy obecnie w światowej czołówce wdrażania infrastruktury cyfrowej i gotowości do wdrażania usług dronowych - dodała. 

W opinii Darowskiej na tych podwalinach chcemy wzmacniać zdolności produkcyjne, bo w tym upatrujemy szanse dla naszej gospodarki. 

- Po sukcesie PansaUTM, czyli cyfrowej koncepcji koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, chcemy nadal pozostać krajem wyznaczającym trendy w rozwoju i wdrażaniu tak przełomowej technologii, jaką są drony. Na forum Amsterdam Drone Week prezentujemy nasze dokonania i rekomendacje dotyczące unijnej strategii dla obszaru dronowego, metody implementacji rozwiązań dronowych oraz włączenia dronów do systemu transportu miejskiego - powiedziała na zakończenie Małgorzata Darowska.  

{crossposting}