Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jacek Czaputowicz podczas konferencji prasowej

- Polska, Rumunia i Turcja to trzy kraje wschodniej‎ flanki NATO. Wszystkie trzy państwa opowiadają się za utrzymaniem silnych więzi w ramach NATO, za zachowaniem jego jedności i solidarności – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na zakończenie kwietniowych konsultacji polsko-rumuńsko-tureckich dotyczących bezpieczeństwa.

Gospodarzem spotkania był turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Çavuşoğlu, stronę rumuńską reprezentował minister Teodor Meleşcanu.

Ministrowie rozmawiali na temat aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi NATO w roku, w którym Sojusz obchodzi 70. rocznicę swojego powstania.  Szefowie dyplomacji trzech państw odnieśli się przede wszystkim do współpracy transatlantyckiej oraz działań UE na rzecz bezpieczeństwa.

‎- Utrzymanie bliskich relacji między europejskimi sojusznikami a Stanami Zjednoczonymi jest kluczowe - podkreślił minister Jacek Czaputowicz. 

Szczególną uwagę rozmówcy poświęcili niestabilnej sytuacji na wschodzie i południu Europy. 

Popieramy podejście 360 stopni w działaniach NATO - powiedział minister Jacek Czaputowicz zwracając uwagę, że potrzebujemy silnego zaangażowania Sojuszu w bezpieczeństwo regionalne – od Bałtyku przez Morze Czarne, po Morze Śródziemne.‎ 

W trakcie spotkania ministrowie omówili m.in. sytuację na Ukrainie i w Gruzji w kontekście rosyjskiego zaangażowania w tych krajach. Podkreślili uznanie dla integralności terytorialnej tych państw.

- Nieustająca rosyjska agresja powoduje, że współpraca NATO z Gruzją jest jeszcze bardziej istotna - powiedział w trakcie spotkań szef polskiego MSZ. - Działania rosyjskie w sposób negatywny wpływają na poziom bezpieczeństwa w całym regionie Morza Czarnego. Aby zapobiec dalszej rosyjskiej agresji, popieramy wzmocnienie zaangażowania NATO w regionie. Kierunek ten został określony podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Waszyngtonie.

Minister Czaputowicz przypomniał jednocześnie, że Polska jest aktywnym sojusznikiem w regionie Morza Czarnego. - Nasi żołnierze są członkami wielonarodowej południowo-wschodniej brygady. Jesteśmy obecni na Ukrainie. Jesteśmy wiodącym sojusznikiem w dwóch znaczących pakietach inicjatyw w ramach współpracy NATO-Gruzja. Polska Ambasada w Gruzji jest punktem kontaktowym NATO w tym regionie - zaznaczył.

- Rozumiemy europejskie aspiracje Turcji i wspieramy jej wysiłki na proeuropejskiej ścieżce - podkreślił także minister. Odnosząc się do kilkusetletnich dobrych relacji między Polską a Turcją, przypomniał też, że jest to kraj, który nigdy nie uznał rozbiorów Polski.

‎Zaznaczył, ‎że Polskę i Turcję łączą silne więzi polityczne, gospodarcze i kulturalne.  - Turcja to także ważny partner Polski, jeśli chodzi o współpracę przemysłów obronnych - podkreślił szef polskiego MSZ. - Turcja w szczególności może odgrywać ważną rolę w działaniach na rzecz stabilizacji w regionie Bałkanów Zachodnich - ocenił szef polskiego MSZ. - Jest też ważna z uwagi na proces warszawski. Zapraszamy Turcję do aktywnego udziału w grupach roboczych, które powstaną w następstwie Konferencji ministerialnej poświęconej bezpieczeństwu i pokojowi na Bliskim Wschodzie, którą w lutym br. zorganizowaliśmy wspólnie z USA w Warszawie - powiedział minister Jacek Czaputowicz.

Spotkania tzw. „Trilogu” odbywają się regularnie od 2016 r. Ich celem jest zacieśnienie współpracy między sojusznikami reprezentującymi największe państwa wschodniej i południowej flanki NATO oraz wypracowywanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego. Ministrowie zapowiedzieli, że kolejne spotkanie w tym formacie odbędzie się w przyszłym roku w Warszawie.

Czytaj więcej

Błaszczak: Polska zostaje kolejnym państwem ramowych Eurokorpusu

- Będziemy pracować nad wypełnieniem zobowiązania, które dzisiaj bierzemy na siebie. Po kilku latach zaangażowania w prace organów wewnętrznych Eurokorpusu, Polska już w pełni angażuje się w działania kwatery.

Więcej…

Nowy prezes, stałe wyzwania

Zmiany, zmiany, zmiany… Nie tylko w podatkach, ale także i te, które mogą nastrajać zdecydowanie bardziej optymistycznie.

Więcej…

Błaszczak: 18. Dywizja Zmechanizowana odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO

- 18. Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, uzyskała także certyfikację. Dbamy również o rozwój zaplecza technicznego. Jednym z ważnych elementów 18. Dywizji jest 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Więcej…

Adamczyk: Dbajmy o swoje bezpieczeństwo

Rozpoczęły się pierwsze wyjazdy na zimowy wypoczynek i pierwsze kontrole autokarów – trwają działania Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar – ferie 2022”.

Więcej…

Rodzinny kapitał opiekuńczy wszedł w życie 1 stycznia

Maląg: W ciągu niespełna dwóch tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys. dzieci.

Więcej…