Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polityka klimatyczno-energetyczna w kontekście bieżącego kryzysy na rynku cen energii i wojny na Ukrainie, w tym pakiet Fit for 55, to główny temat rozmów w Berlinie wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z przedstawicielami administracji federalnej Niemiec.

Jak podkreślił podczas spotkań wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, obecna sytuacja na rynku energii i agresja rosyjska na Ukrainie wymagają od nas refleksji nad polityką klimatyczną UE, w tym Pakiet Fit for 55, i rzeczywistą możliwością i ścieżką osiągnięcia zakładanych celów. Wyzwania są jeszcze większe niż miało to miejsce kilka tygodni temu.

- Bardzo ostrożnie należy podchodzić do zmian, które mogą prowadzić do większego obciążenia społeczeństwa i już na tym etapie należycie zareagować na ryzyko pogłębiania się ubóstwa energetycznego. Polska nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które odbędzie się kosztem najsłabszych grup społecznych - powiedział.

Wiceminister wskazał także, że Polska bardzo waha się przed włączeniem transportu drogowego i budynków do ETS.

- Poza poważnymi zastrzeżeniami co do skuteczności takiego rozwiązania, bardzo obawiamy się ewentualnych kosztów społecznych. Oczywiste jest, że koszty, jakie poniosą dystrybutorzy paliw, zostaną przerzucone w całości lub przynajmniej w dużej mierze na odbiorców końcowych, którymi będą w tym przypadku odbiorcy indywidualni, a także zostaną wliczone, poprzez komponent transportowy, w wyższą cenę produkty, które zapłacą konsumenci końcowi. Od wielu lat konsekwentnie podkreślamy, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków gospodarczych w określonych regionach czy grupach społecznych - mówił.

Podczas rozmów z przedstawicielami administracji federalnej Niemiec wiceminister Guibourgé-Czetwertyński zwrócił uwagę, że mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM) jest jednym z kluczowych elementów pakietu Fit For 55, nie może jednak być rozpatrywany w oderwaniu od reformy systemu ETS i kwestii darmowych uprawnień.

- Polska od początku widziała i nadal postrzega CBAM jako bardzo ważny instrument podnoszenia ambicji redukcyjnych poza UE i widzimy potrzebę wprowadzenia tego mechanizmu - wyjaśniał.

- Należy jednak podkreślić, że CBAM może z jednej strony wyrównywać szanse dla przemysłu europejskiego, ale z drugiej wpływać na jego konkurencyjność. Dlatego ważne jest odpowiednie zaprojektowanie przepisów tak, aby mechanizm wspierał ambicje redukcyjne bez nadmiernego osłabiania konkurencyjności gospodarki europejskiej. W tym kontekście jedną z najbardziej drażliwych kwestii jest sam pomysł zastąpienia bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS przez CBAM i kwestia ta wymaga rozwiązania w ramach toczącej się dyskusji dotyczącej rewizji Dyrektywy EU ETS - dodał.

W trakcie rozmów poruszana była także kwestia planu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych, poczynając od gazu, w świetle inwazji Rosji na Ukrainę.

- Komisja Europejska zaproponowała zarys planu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. Plan ten przedstawia również szereg środków, które mają zareagować na rosnące ceny energii w Europie i uzupełnić zapasy gazu na przyszłą zimę. Polska popiera także podjęcie zdecydowanych działań na rzecz odejścia przez państwa europejskie od importu węglowodorów z Rosji, w tym kontekście dotychczasowe propozycje Komisji wymagają pilnego uzupełnienia - zaznaczył wiceminister.

- Postulujemy także o przygotowanie długoterminowej strategii przekierowania źródeł gazu wykorzystywanych w UE na źródła nierosyjskie. Dodatkowo należy niezwłocznie przywrócić finansowanie projektów LNG oraz infrastruktury gazowej odpowiedzialnej za dystrybucję gazu z terminali oraz infrastruktury służącej dywersyfikacji źródeł - dodał.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…