Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Aby skutecznie odpowiadać na wyzwania w regionie Morza Śródziemnego, takie jak konflikty zbrojne, terroryzm i ekstremizm - których skutki szczególnie w ostatnich dniach odczuwają także inne kraje Europy, nielegalna migracja, naruszanie praw człowieka, degradacja środowiska naturalnego, czy konflikty zbrojne, potrzebujemy ciągłego, szczerego i otwartego dialogu.

Współpraca w ramach Śródziemnomorskiego Partnerstwa OBWE na rzecz Współpracy daje nam taką możliwość - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podczas ministerialnej wideokonferencji poświęconej promowaniu bezpieczeństwa w regionie śródziemnomorskim OBWE.

Konferencja zorganizowana w ramach szwedzkiego przewodnictwa w Partnerstwie Śródziemnomorskim OBWE była okazją do pogłębionej dyskusji na temat sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz perspektyw jej rozwoju. OBWE, poprzez stały dialog i wspólne inicjatywy dzieli się z partnerami śródziemnomorskimi swoimi doświadczeniami.

- Na wszystkich międzynarodowych forach Polska zawsze była zdecydowanym orędownikiem zaangażowania w regionie, w duchu solidarności i wzajemnego szacunku - dodał wiceminister Paweł Jabłoński w swojej wypowiedzi.

- Te cele przyświecały również naszym działaniom w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ – dodał wiceminister. - Staramy się dzielić naszymi doświadczeniami, wnosić wartość dodaną i przyczynić się w ten sposób do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Partnerstwo Śródziemnomorskie OBWE jest dobrym narzędziem do realizacji tych celów – stwierdził na zakończenie wiceminister.

{crossposting}