Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rośnie liczba incydentów w cyberprzestrzeni, w tym ataków na instytucje państwa i obiekty infrastruktury krytycznej; według Prezydenta, konieczne jest budowanie świadomości tych zagrożeń - mówi Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), min. Paweł Soloch.

Minister Soloch nawiązał do eksperckiego spotkania na temat funkcjonowania instytucji państwa w cyberprzestrzeni. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało je w Kancelarii Prezydenta RP. Uczestniczyli w nim przedstawiciele KPRP, w tym BBN, instytutu badawczego NASK, ABW, wojska, policji i prokuratury.

- To, co widzimy od kilku miesięcy, to systematyczny wzrost liczby incydentów, działań cyberprzestępczych, których celem są nie tylko osoby indywidualne czy firmy, ale również instytucje państwa, czy podmioty będące częścią infrastruktury krytycznej. Niepokoją też włamania na konta społecznościowe osób pełniących funkcje publiczne. Widać to nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie - powiedział Paweł Soloch.

Zdaniem Szefa BBN, „niestety powinniśmy przyjąć, że proces ten przyspieszyła pandemia i będąca jej następstwem cyfryzacja kolejnych obszarów życia, w tym realizowana na bezprecedensową skalę praca zdalna”.

- Prezydent Andrzej Duda uważa, że powinniśmy zintensyfikować działania związane z budowaniem świadomości zagrożeń, edukacją i procedurami w tym zakresie. Tym bardziej, że jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, najsłabszym ogniwem niezmiennie pozostaje człowiek - zaznaczył minister Soloch.

- Doceniamy, że instytucje państwa, jak ABW, Policja, Siły Zbrojne RP czy NASK, prowadzą intensywne działania mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni - dodał.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…