Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Prezydent Andrzej Duda odwołał Krzysztofa Szczerskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Szefa Gabinetu Prezydenta RP z tego stanowiska, jednocześnie ustanawiając go Pełnomocnikiem Prezydenta RP ds. utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Andrzej Duda powołał także na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szrota Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta.

- Mamy nowe wyzwania w Kancelarii Prezydenta. Chciałbym abyśmy nie tylko im sprostali, lecz także odnieśli jak największe sukcesy, bo to oznacza przede wszystkim sukces Rzeczypospolitej; dla mnie to jest najistotniejsze - mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu.

Prezydent dziękował ministrowi Pawłowi Musze, dotychczasowemu Zastępcy Szefa KPRP, za lata współpracy: - Dziękuję za wielki wkład w prace legislacyjne, reprezentowanie mnie w mediach, wszystkie działania, które Pan Minister prowadził w KPRP - mówił Andrzej Duda.

Nowym Zastępcą Szefa KPRP został Piotr Ćwik. - Nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki doświadczeniu z jednej strony organizacyjnemu i zarządczemu, ale także i politycznemu Pan Minister znakomicie sobie poradzi z realizacją tej funkcji - podkreślał Prezydent.

- Panu Ministrowi Krzysztofowi Szczerskiemu dziękuję za to, że przez lata, kiedy realizowaliśmy pierwszą kadencję prezydencką, obok bardzo poważnych wyzwań, które realizował w ramach nadzorowanego przez siebie biura spraw zagranicznych, zgodził się także prowadzić sprawy gabinetu Prezydenta, a więc codziennego funkcjonowania Prezydenta i Pierwszej Damy - podkreślał Andrzej Duda.

- Rozwijamy działalność w polityce międzynarodowej. Podjąłem decyzję, aby przekształcić biuro spraw zagranicznych KPRP w komórkę znacznie bardziej wyspecjalizowaną, funkcjonującą podobnie jak Biuro Bezpieczeństwo Narodowego, które wspiera Prezydenta w realizacji jego funkcji zwierzchnika sił zbrojnych i w zakresie bezpieczeństwa państwa - mówił Prezydent.

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest okrętem flagowym Prezydenta RP. Chciałbym, aby również znaczenie spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta zostało podkreślone poprzez dodatkowe możliwości działania, tak aby polityka zagraniczna realizowana przez urząd Prezydenta stała się dzięki temu skuteczniejsza i znacznie bardziej rozwinięta - dodał. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że nowa komórka pozostanie trwałym dorobkiem, jaki w Kancelarii Prezydenta zostanie.

Nowym szefem gabinetu został Paweł Szrot. - Jestem z Panem od samego początku, odkąd jestem w polityce - mówił Prezydent o ministrze Szrocie, wspominając współpracę m.in. podczas kampanii wyborczych. - Powierzam Panu Ministrowi funkcję szefa gabinetu, wierząc w to, że przede wszystkim będzie Pan dobrze wykonywał zadanie łączności pomiędzy Prezydentem a rządem; bardzo zależy mi, aby współpraca z rządem układała się jak najlepiej - mówił, nawiązując do poprzedniej funkcji ministra Szrota, który od lutego 2016 r. był zastępcą szefa Kancelarii Premiera.

{crossposting}