Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jak dodała: - To nie są tylko słowa. Minister podkreśliła, że ostatni rok był czasem walki o zdrowie i życie Polaków, a z drugiej strony - ratowanie miejsc pracy. Na ten cel przeznaczone zostały miliardy złotych, dzięki którym uratowano miliony miejsc pracy. 

- Polska sobie poradziła dzięki działaniom, które w odpowiednim momencie przez pana premiera zostały zaproponowane - zaznaczyła szefowa resortu rodziny. I dodała, że swoistą tarczą antykryzysową dla polskich rodzin były w czasie pandemii programy społeczne, które były realizowane bez zakłóceń. To m.in. program „Rodzina 500+” – już ponad 150 mld zł wsparcia dla blisko 6,5 mln dzieci miesięcznie. Do tego dochodzą programy takie jak „Dobry start”, „Mama 4+” czy „Maluch+”.

Nawiązując do założeń Polskiego Ładu minister Maląg wskazała z kolei, że stanowi on dążenie do realizacji marzeń Polaków o lepszym życiu. W centrum tych działań jest rodzina. Mówiła także o poszczególnych obszarach Polskiego Ładu takich jak polityka mieszkaniowa, tworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin w pracy, większe nakłady na rozwój sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Wspominała o polityce senioralnej i rozwiązaniach skierowanych do osób starszych, jakie znalazły się w Polskim Ładzie.

Następnie minister Marlena Maląg wzięła udział w panelu „Polska stawia na rodzinę! - czyli jak wyjść z pułapki demograficznej”. 

- Stawiamy na rodzinę, to tworzenie dobrego klimatu wokół rodziny - zaznaczyła minister Maląg. Podkreśliła, że inwestycja w rodzinę, kontynuacja dotychczas realizowanych działań oraz proponowanie kolejnych rozwiązań, jest kluczowe jeżeli mówimy o wyjściu z pułapki niskiej dzietności.

Szefowa MRiPS przypomniała, że trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Demograficznej, która ma wyznaczać kierunki działań w tym obszarze przez kolejne lata - do 2040 r. Jak zaznaczyła, proces konsultacji i rozmowy z Polakami są niezwykle ważne dla wypracowania rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby rodzin.

- Dokument ten proponuje konkretne rozwiązania, niektóre z nich są zaproponowane w Polskim Ładzie - dodała minister Maląg.

{crossposting}