Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

- Wskaźników demograficznych nie zmieni się w ciągu jednej kadencji, gdyż wymaga to kompleksowych i długofalowych działań - powiedziała minister Marlena Maląg podczas panelu „Polityka prorodzinna, jako odpowiedź na wyzwania demograficzne” w trakcie Kongresu 590.

- Wskaźników demograficznych nie zmieni się w ciągu jednej kadencji, gdyż wymaga to kompleksowych i długofalowych działań - powiedziała minister Marlena Maląg podczas panelu „Polityka prorodzinna, jako odpowiedź na wyzwania demograficzne” w trakcie Kongresu 590. - Jednak przypominam, że gdy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę, wskaźnik dzietności wynosił 1,28, dziś zaś osiągnął wartość 1,4. W ciągu ostatnich pięciu lat urodziło się w Polsce 1,9 mln dzieci, mimo zmniejszenia się liczby kobiet w wieku rozrodczym.

Minister Maląg przypomniała o realizowanych dotychczas programach, takich jak Rodzina 500+, Maluch+, czy Dobry Start, które wymiernie wpływają na sytuację finansową polskich rodzin. Zwróciła jednak uwagę na wagę czynnika społeczno-kulturowego, czyli kształtowania pozytywnego obrazu rodziny. - Jak pokazują badania, Polacy chcą mieć dzieci. Dlatego ważnym zadaniem władz jest wspieranie młodych ludzi w tym zamierzeniu, przez tworzenie jak najlepszych warunków na przykład do godzenia pracy zarobkowej z życiem rodzinnym – mówiła minister Maląg. Jednak równie istotne jest tworzenie pozytywnego wizerunku rodziny.

Przykładem działań w tym obszarze mogą być rozpisane przez MRiPS konkursy”: „Po Pierwsze Rodzina” - skierowany do organizacji pozarządowych i „Samorząd pro Familia” - w którym startują władze samorządowe. - Cieszę się, że aż tyle samorządów było zainteresowanych naszym konkursem - dodała minister.

W opinii minister Marleny Maląg pułapka demograficzna grozi tym, że w przyszłości nie będzie miał kto korzystać z realizowanych dziś inwestycji - dróg, żłobków czy przedszkoli. Dlatego niezbędna jest szeroka koalicja na rzecz rodziny. Musi obejmować również działania na rzecz seniorów, w ramach solidarności międzypokoleniowej.

- Wkrótce przedstawimy założenia Strategii Demograficznej, będącej uzupełnieniem „Nowego Ładu” - zapowiedziała minister Marlena Maląg. Obejmą one politykę mieszkaniową, podatkową, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa związanego ze stabilnością zatrudnienia i wiele innych obszarów, mogących pomóc młodym ludziom w podjęciu decyzji o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci.

{crossposting}

Czytaj więcej

Płace rosną szybciej od inflacji - napędzają popyt na „M”

Ostatnie dane GUS o wzroście średniej płacy w maju o ponad 10% w porównaniu z majem ub. roku, wskazują, że - choć inflacja zbliża się do 5% (w maju wyniosła 4,7%) - zarabiamy realnie coraz więcej.

Więcej…

Nasi najlepsi – znamy laureatów 31. Edycji Konkursu „Teraz Polska”

Pierwsza Dama, pani Agata Kornhauser-Duda w minioną środę wręczyła laureatom statuetki "Teraz Polska"w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Po raz pierwszy wręczono także wyróżnienie Młody Promotor Polski.

Więcej…

Sarnowski: Spójny system ulg sprawdził się u Azjatyckich Tygrysów

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu
Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu. Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, każdy może zgłosić uwagi do proponowanych rozwiązań. Uwagi i opinie można zgłaszać do 21.06.2021 r.

Więcej…

Morawiecki: Służba polskiej wsi to rdzeń i jądro naszego programu Polski Ład

Służba polskiej wsi to rdzeń i jądro naszego programu Polski Ład - podkreślił premier Mateusz Morawiecki
Fot. KPRM

Służba polskiej wsi to rdzeń i jądro naszego programu Polski Ład - podkreślił premier Mateusz Morawiecki na debacie dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej…

Puda: Prawie 100% gospodarstw rolnych skorzysta ze zmian

Photo by Tomasz Filipek on Unsplash

Projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym ma przywrócić godność rolnika, godność rodzinnym gospodarstwom rolnym. Głównym jego celem jest wsparcie małych i średnich gospodarstw - mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas debaty „Polski Ład. Od pola do stołu” w Balicach.

Więcej…