Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przyszłość społeczeństwa zależy od tego, jak wychowywane są dzieci w rodzinie. W rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, uczymy się odpowiedzialności i cierpliwości.

Im więcej szczęśliwych rodzin, tym szczęśliwsza Polska w przyszłości - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji założeń Strategii Demograficznej 2040.

Strategia Demograficzna 2040 koncentruje się na dzietności. Długofalowo jest to najlepszy sposób na przywrócenie korzystnej struktury demograficznej polskiego społeczeństwa.

- Cieszę, się że według danych ok. 40 proc. Polaków chce mieć troje i więcej dzieci, a ok. 98 proc. Polaków w ogóle chce mieć dzieci. Widać, że to „podglebie” jest przygotowane - mówił szef polskiego rządu podczas prezentacji Strategii Demograficznej. Choć te statystyki napawają optymizmem, to nie tylko Polska, ale i cała Europa stoją przed wyzwaniami demograficznymi - spada dzietność i liczba osób w wieku produkcyjnym. Strategia to rządowy plan na odwrócenie tej tendencji.

- Wsparcie polskich rodzin mamy w naszym kodzie genetycznym. Od 2015 r. wzmacniamy rodziny w wymiarze materialnym czy społecznym. Ale ciągle mamy niedosyt. Widzimy, że jeżeli nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin tu i teraz, to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść w systemie emerytalnym i spowolnienie wzrostu gospodarczego - podkreślił premier. W Strategii Demograficznej 2040 rząd wskazuje na trzy zasadnicze cele: wzmocnienie rodziny, znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci, podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk.

Nie tylko Strategia Demograficzna 2040, ale też Polski Ład zawiera szereg udogodnień dla polskich rodzin. - Rodzina jest w centrum naszej polityki i w centrum uwagi Polskiego Ładu. Zrobimy wszystko, by wiele innych projektów koncentrowało się w jednym punkcie, jakim jest wsparcie dla polskich rodzin - zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Polski Ład to propozycje dobrych rozwiązań w obszarze polityki mieszkaniowej, np. Mieszkanie bez Wkładu Własnego, Bon mieszkaniowy, Mój dom 70 m. Działaniom prorodzinnym sprzyjać będą też sprawiedliwa polityka podatkowa czy projekt zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…