Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wyzwania związane z finansowaniem rozwoju i udzielaniem pomocy rozwojowej w dobie pandemii COVID-19 oraz działania na rzecz zapewnienia trwałej i neutralnej klimatycznie odbudowy, zgodnej z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ to główne tematy tegorocznego Spotkania Ministerialnego Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD. Polska była reprezentowana przez wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. 

- Uznając oficjalną pomoc rozwojową jako kluczowy filar współpracy na rzecz rozwoju, ze względu na ograniczone zasoby publiczne i rosnące potrzeby rozwojowe, zauważamy potrzebę zachęcania sektora prywatnego do włączenia się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Komitet Pomocy Rozwojowej OECD powinien pracować nad złagodzeniem ograniczeń inwestycyjnych i wspieraniem tworzenia lepszych ram regulacyjnych. 

- (…) Powinniśmy zdecydowanie dążyć do zidentyfikowania nowych możliwości budowania zrównoważonego wzrostu i poprawy dobrobytu - nie tylko w celu stymulowania długoterminowych inwestycji, ale także tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy wspierających walkę z nierównościami, w pełnej synergii z naszą długoterminową wizją transformacji w kierunku czystej i zielonej gospodarki - podkreślił Jabłoński.

Wiceszef polskiej dyplomacji zwrócił również uwagę na konieczność wypracowania na forum OECD rozwiązań, które zminimalizują koszty odejścia od paliw kopalnych i pomogą w inteligentnej transformacji, zgodnie z Porozumieniem Paryskim i „Katowice Rulebook”, przyjętym podczas organizowanego w Polsce COP24.

W kontekście pandemii Covid-19 Jabłoński podkreślił również znaczenie gospodarki cyfrowej, reformy systemów opieki zdrowotnej, w tym rozwoju e-zdrowia oraz usprawnienie zarządzania kryzysowego i poprawy zdolności reagowania na pojawiające się zagrożenia pandemiczne.

- Inwestycje w energię odnawialną, efektywność energetyczną oraz zasada neutralności technologicznej będą miały kluczowe znaczenie w zielonej i sprawiedliwej transformacji, a wszystkim działaniom OECD powinna zawsze przyświecać zasada solidarności - dodał przedstawiciel polskiego rządu.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…