Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Potencjalne pola do współpracy przy projektach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, Pakiet Mobilności I oraz niskoemisyjny transport były omawiane podczas spotkania ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem delegowanym ds. transportu w Ministerstwie Transformacji Ekologicznej Francji, Jeanem-Baptiste Djebbarim. Spotkanie na prośbę strony francuskiej odbyło się w Warszawie.

- Czas pandemii wygenerował wiele problemów dla branży transportowej. Liczę, że nasza rozmowa przyczyni się do intensyfikacji relacji na linii Polska - Francja w obszarze transportu, w tym na forum UE - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministrowie omówili wyniki studiów opublikowanych przez Komisję Europejską (KE) dotyczących części unijnych przepisów Pakiet Mobilności I, które regulują międzynarodowy transport drogowy. Analizie poddano przepisy dotyczące obowiązku powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni oraz ograniczeń w odniesieniu do odcinków drogowych w międzynarodowym transporcie kombinowanym. Wyniki potwierdziły jednoznacznie stanowisko Polski i szeregu innych państw, że ocenione przez KE przepisy będą miały bardzo negatywny wpływ na środowisko.

- W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu stosowanie tych przepisów będzie oznaczało emisję dodatkowych 3,3 mln ton dwutlenku węgla, a także dodatkowych 700 ton tlenków azotu rocznie w Unii Europejskiej. To niepokojące dane, wskazujące na niepotrzebne, bardzo szkodliwe dla zdrowia emisje - dodał minister Andrzej Adamczyk.  

Większość tych dodatkowych emisji będzie miała miejsce w państwach tranzytowych, m.in. we Francji.

- Nie chcemy mieć w Polsce dodatkowych, niepotrzebnych emisji CO2 generowanych przez tysiące pojazdów przemierzających nasz kraj tranzytem. Rozumiem, że i Francji zależy na uniknięciu takiej sytuacji - stwierdził minister Adamczyk. 

- Dostrzegamy konieczność podjęcia wysiłku na rzecz transformacji systemu transportowego w UE, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla środowiska. Potwierdzają to aktywne działania w Polsce na rzecz wspierania rozwoju transportu kolejowego. Należy jednakże pamiętać o jego podstawowej funkcji, jaką jest umożliwienie dostępności oraz swobodnego przepływu osób i rzeczy. Działania podejmowane na poziomie UE muszą także uwzględniać różnice pomiędzy państwami członkowskimi, w tym w zakresie poziomu rozwoju systemów transportowych - podsumował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…