Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zarówno PKP SA, jak i inne spółki z Grupy PKP – PKP PLK, PKP Cargo czy PKP Intercity biorą aktywny udział w realizacji inwestycji za wiele dziesiątek mld zł, które poprawią jakość przewozów, ich szybkość i dostępność kolei dla jej klientów.

Największy z programów inwestycyjnych: Krajowy Program Kolejowy, oraz Program Inwestycji Dworcowych, budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych, rozwój intermodalnych terminali logistycznych, zakupy nowoczesnego taboru (lokomotywy, wagony, elektryczne zestawy trakcyjne itd.) - to najważniejsze z obecnie podejmowanych przedsięwzięć na polskich kolejach. Nie mniej znaczące będą inwestycje innowacyjne: wdrażanie systemów inteligentnego zarządzania budynkami (BMS), ecoMOTO, POLSUW.

Największy - Krajowy Program Kolejowy

Same tylko PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizują ogromny program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy - największy w historii program inwestycyjny na polskiej kolei - o wartości prawie 76 mld zł. W jego ramach zostanie zmodernizowanych m.in. 9 tys. km torów. Przebudowywane są przejazdy kolejowo – drogowe, budowane nowe wiadukty i przejścia podziemne oraz montowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Perony dostosowywane są do potrzeb różnych grup pasażerów, szczególnie osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Program ten ma za główny cel wyrównanie dostępności komunikacyjnej w Polsce oraz zwiększenie możliwości sprawnych podróży w miastach i aglomeracjach. KPK tworzy lepsze warunki dla kolejowych przewozów towarowych.

Finansowanie KPK zapewniają znaczące środki z programów UE i budżetu państwa. Na sieci kolejowej zamontowano dziesiątki nowych rozjazdów, a komputery i nowoczesne systemy zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa na setkach kilometrów nowych torów. Efektem programu stają się krótsze czasy przejazdu pociągiem. Tworzone są warunki do przywracania kolei na trasach, po których albo nie jeździły pociągi albo przewozy były bardzo sporadyczne.

Obecnie 90 proc. inwestycji z KPK jest zakończonych, w realizacji lub będzie się rozpoczynać do końca tego roku lub w pierwszym półroczu 2020 r. - Do połowy 2020 r. zakładamy, że będziemy mieli już zakończonych inwestycji i rozliczonych na kwotę ok. 20 mld zł, czyli około 1/3 Krajowego Programu Kolejowego - mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Kolej Dużych Inwestycji

PKP Intercity realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii. W ramach strategii „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2023 r. na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe spółka przeznaczy około 7 mld zł. Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu po jego zakończeniu w 2023 r. tabor spółki będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany. Dodatkowo w 94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie również przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery.

W sumie, w ramach strategii do 2023 r. PKP Intercity zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. Pasażerowie skorzystają także z 19. nowych i 14. zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dwóch składów typu push-pull.

Ponadto przewoźnik kupi 118 i zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Część pojazdów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej. Wartość dotychczas zakontraktowanych inwestycji w ramach największej w historii Spółki strategii taborowej wzrosła do ponad 4 mld zł.

PKP Cargo – nowy tabor i terminal

Grupa PKP CARGO w 2018 r. zwiększyła nakłady inwestycyjne o 59%. Na inwestycje wydano 894 mln zł. 89% zainwestowanych w ub.r. środków to inwestycje w tabor. Spółka podpisała umowy na zakup 936 nowych wagonów – platform do przewozów intermodalnych (kontenerowych) i 5 lokomotyw wielosystemowych. Ponadto kupi kolejnych 220 platform i 5 lokomotyw wielosystemowych. Rozpisany został również przetarg na zakup 31 lokomotyw sześcioosiowych i prowadzone są prace przy modernizacji centrum logistycznego w Małaszewiczach. Zaplanowano też rozwijanie kolejnych terminali i miejsc przeładunkowych. 

PKP SA i PKP CARGO SA w oparciu o podpisaną umowę wybudują terminal intermodalny Zduńska Wola-Karsznice. Według Czesława Warsewicza, prezesa PKP CARGO obiekt ten to kluczowy projekt inwestycyjny, który jego firma będzie realizować w najbliższych latach. - To miejsce idealnie wpisuje się w naszą strategię. Jest świetnie położone na przecięciu szlaków kolejowych północ-południe i wschód-zachód, nieopodal jest trasa ekspresowa S8.

Nowe dworce

Obecnie Programem Inwestycji Dworcowych (PID) PKP SA na lata 2016-2023 objętych jest 189 obiektów. Wartość całego programu szacowana jest na ponad 1,5 mld zł (z tego ok. 75 proc. zostanie sfinansowanych ze środków UE. Obecnie na różnym etapie zaawansowania PKP SA prowadzi ponad 160 inwestycji.

Wspólnym mianownikiem, dotyczącym nowo budowanych i modernizowanych dworców, jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Ważną grupę stanowią Innowacyjne Dworce Systemowe. To autorski projekt PKP obejmujący budowę nowych, parterowych budynków z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet, oświetlenie LED, pompy ciepła. Dotychczas, w formule IDS powstały cztery dworce (Nasielsk, Mława, Ciechanów, Strzelce Krajeńskie Wschodnie). Do 2023 r. w ramach PID zostaną zrealizowane IDS-y w 40. miejscowościach, a w kolejnej perspektywie (w ramach 150 dworców) planowana jest budowa około 50 nowych IDS.

{crossposting}

Czytaj więcej

Gliński: Nie wahamy się, jeśli chodzi o wsparcie różnego typu tak wielkich wyzwań jak wystawa Vilhelma Hammershoia

- Polskie muzea, zwłaszcza w ostatnim czasie, działają bardzo intensywnie, bardzo profesjonalnie i znacznie bardziej odważnie.

Więcej…

Błaszczak: Nikt nielegalnie nie przejdzie przez granicę mimo starań reżimu Łukaszenki

Wojska inżynieryjne z Wielkiej Brytanii będą pomagać Polakom w reperacji tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Podczas spotkania ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii omówiono szczegóły tej współpracy.

Więcej…

Racjonalny patriotyzm polskich konsumentów

Tak w skrócie można podsumować wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Więcej…

Ziobro: Obywatele uzyskają dostęp do sądu nawet we własnym telefonie

Sprawne sądownictwo jest warunkiem dobrze funkcjonującego demokratycznego państwa. Reforma wzmacnia niezależność sędziów. Chcemy skończyć z tworzeniem sędziowskich grup interesu.

Więcej…

Rau: Wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa w ramach Partnerstwa Wschodniego

Tematami ostatniego posiedzenia unijnej Rady do Spraw Zagranicznych były: sytuacja na granicy z Białorusią, zaangażowanie UE w regionach Bałkanów Zachodnich i Sahelu oraz prace nad Kompasem Strategicznym w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (na wspólnej sesji ministrów spraw zagranicznych i obrony). 

Więcej…