Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Czaputowicz: Unia Europejska silna, demokratyczna, dobrosąsiedzka.

- Polska wizja Unii Europejskiej to wizja odważna i optymistyczna, a zarazem realna – powiedział Min. Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji podczas wykładu na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

- Opowiadamy się za Unią silną, demokratyczną i sprawną, która zapewni dobrobyt jej obywatelom i skutecznie przeciwstawi się zagrożeniom pochodzącym tak z wewnątrz jak i z zewnątrz Unii – dodał.

W kontekście majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które rozpoczęły nowy cykl instytucjonalny UE, polski minister spraw zagranicznych przedstawił wizję silnej, demokratycznej i sprawnej UE, którą Polska chce współkształtować. Zdaniem ministra Unia powinna zapewniać dobrobyt swoim obywatelom i skutecznie przeciwstawiać się ‎zagrożeniom pochodzącym z wewnątrz i z zewnątrz. ‎Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na zasadnicze pytania, na które UE musi znaleźć odpowiedź: w jaki sposób najlepiej służyć państwom członkowskim i ich obywatelom we wzmacnianiu ich bezpieczeństwa i dobrobytu; w jaki sposób wyrównywać poziomy życia obywateli wszystkich państw członkowskich oraz jak budować swoją międzynarodową rolę. 

- O roli Unii w świecie zadecyduje jej zdolność do rzeczywistego rozwiązywania problemów, dynamizm i innowacyjność jej gospodarki oraz atrakcyjność europejskiego modelu demokracji – ocenił minister Czaputowicz. 

W swoim wykładzie szef polskiego MSZ zaapelował także o większą legitymizację demokratyczną Unii, wskazując na rolę parlamentów narodowych, których zwiększona rola w unijnym procesie decyzyjnym pomoże odbudować zaufanie obywateli do instytucji europejskich. - Próby narzucania jednego modelu integracji prowadzą do postrzegania „projektu europejskiego” jako „projektu elit” i do alienacji wielu grup społecznych i wzrostu nastrojów eurosceptycznych - wyjaśnił. Dodał w tym kontekście, że Polska opowiada się za obroną wartości, które legły u podłoża integracji europejskiej, takich jak równość, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie suwerenności i nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych państw. - Polska wizja przyszłości Unii Europejskiej odzwierciedla szersze stanowisko państw Europy Środkowej, które przystąpiły do Unii Europejskiej 15 lat temu, określone ostatnio w deklaracji warszawskiej z 1 maja br. – zaznaczył szef polskiego MSZ.

Zdaniem ministra Czaputowicza silna Unia Europejska, to Unia prowadząca bardziej aktywną politykę wobec sąsiedztwa. - Opowiadamy się za otwartą Unią Europejską – wskazał szef polskiej dyplomacji, zwracając uwagę na tegoroczne polskie przewodnictwo w Procesie Berlińskim oraz obchody dziesiątej rocznicy powstania Partnerstwa Wschodniego. 

- Wzmocnienie relacji ze Wschodnimi sąsiadami traktujemy jako inwestycję w stabilną przyszłość całej zjednoczonej Europy – podkreślił minister Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się również do stosunków polsko-niemieckich w kontekście przyszłości projektu europejskiego, podkreślając rolę wzajemnych kontaktów, nie tylko na szczeblu rządowym, ale także między społeczeństwami. - Powinniśmy, budując na tym, co nas zbliża i łączy, rozwijać współpracę korzystną dla obu stron i dla projektu europejskiego – powiedział. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…