Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Czaputowicz: Unia Europejska silna, demokratyczna, dobrosąsiedzka.

- Polska wizja Unii Europejskiej to wizja odważna i optymistyczna, a zarazem realna – powiedział Min. Jacek Czaputowicz, szef polskiej dyplomacji podczas wykładu na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

- Opowiadamy się za Unią silną, demokratyczną i sprawną, która zapewni dobrobyt jej obywatelom i skutecznie przeciwstawi się zagrożeniom pochodzącym tak z wewnątrz jak i z zewnątrz Unii – dodał.

W kontekście majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które rozpoczęły nowy cykl instytucjonalny UE, polski minister spraw zagranicznych przedstawił wizję silnej, demokratycznej i sprawnej UE, którą Polska chce współkształtować. Zdaniem ministra Unia powinna zapewniać dobrobyt swoim obywatelom i skutecznie przeciwstawiać się ‎zagrożeniom pochodzącym z wewnątrz i z zewnątrz. ‎Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na zasadnicze pytania, na które UE musi znaleźć odpowiedź: w jaki sposób najlepiej służyć państwom członkowskim i ich obywatelom we wzmacnianiu ich bezpieczeństwa i dobrobytu; w jaki sposób wyrównywać poziomy życia obywateli wszystkich państw członkowskich oraz jak budować swoją międzynarodową rolę. 

- O roli Unii w świecie zadecyduje jej zdolność do rzeczywistego rozwiązywania problemów, dynamizm i innowacyjność jej gospodarki oraz atrakcyjność europejskiego modelu demokracji – ocenił minister Czaputowicz. 

W swoim wykładzie szef polskiego MSZ zaapelował także o większą legitymizację demokratyczną Unii, wskazując na rolę parlamentów narodowych, których zwiększona rola w unijnym procesie decyzyjnym pomoże odbudować zaufanie obywateli do instytucji europejskich. - Próby narzucania jednego modelu integracji prowadzą do postrzegania „projektu europejskiego” jako „projektu elit” i do alienacji wielu grup społecznych i wzrostu nastrojów eurosceptycznych - wyjaśnił. Dodał w tym kontekście, że Polska opowiada się za obroną wartości, które legły u podłoża integracji europejskiej, takich jak równość, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie suwerenności i nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych państw. - Polska wizja przyszłości Unii Europejskiej odzwierciedla szersze stanowisko państw Europy Środkowej, które przystąpiły do Unii Europejskiej 15 lat temu, określone ostatnio w deklaracji warszawskiej z 1 maja br. – zaznaczył szef polskiego MSZ.

Zdaniem ministra Czaputowicza silna Unia Europejska, to Unia prowadząca bardziej aktywną politykę wobec sąsiedztwa. - Opowiadamy się za otwartą Unią Europejską – wskazał szef polskiej dyplomacji, zwracając uwagę na tegoroczne polskie przewodnictwo w Procesie Berlińskim oraz obchody dziesiątej rocznicy powstania Partnerstwa Wschodniego. 

- Wzmocnienie relacji ze Wschodnimi sąsiadami traktujemy jako inwestycję w stabilną przyszłość całej zjednoczonej Europy – podkreślił minister Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się również do stosunków polsko-niemieckich w kontekście przyszłości projektu europejskiego, podkreślając rolę wzajemnych kontaktów, nie tylko na szczeblu rządowym, ale także między społeczeństwami. - Powinniśmy, budując na tym, co nas zbliża i łączy, rozwijać współpracę korzystną dla obu stron i dla projektu europejskiego – powiedział. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Moskwa: 100% zamrożenie taryfy gazowej na poziomie tego roku

Rządowa Tarcza Energetyczna, w tym dodatki na węgiel, inne źródła ciepła czy zamrożenie cen gazu to główne tematy podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która odbyła się w gminie Pniewy.

Więcej…

Skuza: Grudzień jest ostatnim miesiącem na zakup obligacji skarbowych IKE

W grudniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%.

Więcej…

Czarnek: aktualizacje systemu ELA

Czarnek: Najnowsze aktualizacje systemu ELA stanowią także duże wsparcie dla wszystkich polskich uczelni, które aplikują do prestiżowych, międzynarodowych rankingów.

Więcej…

Morawiecki: Grupa Wyszehradzka na trwale wpisała się w architekturę europejskiego bezpieczeństwa

Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważnym i efektywnym formatem współpracy regionalnej. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w szczycie państw V4 - Polski, Czech, Węgier i Słowacji - w Koszycach.

Więcej…

Gdański kongres sukcesu

Jest nas 60 milionów – rozsianych po wszystkich kontynentach. Ludzi, którzy czują się Polakami, przyznają do polskich korzeni, swoją polskość kultywują.

Więcej…