Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Głównym tematem dyskusji w trakcie szczytu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) był proces integracji europejskiej krajów regionu Bałkanów Zachodnich. Podczas spotkania w stolicy Włoch Polska po raz kolejny wyraziła swoje poparcie dla europejskich aspiracji tych państw.

- Zdecydowanie popieramy utrzymanie na czele agendy politycznej kwestii rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie – powiedział podczas spotkania wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Podkreślił jednocześnie, że reformy w Albanii i Macedonii Północnej powinny być kontynuowane, mimo ostatnich niezadowalających decyzji Rady Europejskiej w sprawie obu tych państw. 

– Mam nadzieję, że refleksja nad skutecznością polityki rozszerzenia UE nie będzie opóźniała rozpoczęcia negocjacji z Albanią i Północną Macedonią – dodał. Wiceszef MSZ odniósł się także z uznaniem do wkładu IŚE w proces integracji europejskiej, której naczelnym celem było wspieranie jej członków w ich wysiłkach na rzecz członkostwa w UE.

W trakcie spotkania w Rzymie wiceminister Jabłoński wspomniał także o projekcie Partnerstwa Wschodniego, wskazując, że pozostaje ono jedynym kompleksowym podejściem całej UE do jej wschodnich sąsiadów. Mówiąc o 10. rocznicy ustanowienia tej inicjatywy wiceszef polskiej dyplomacji ocenił, że jest to jedna z najbardziej udanych inicjatyw polityki zagranicznej UE. 

- Uważamy, że utrzymanie polityki Partnerstwa Wschodniego na wysokim miejscu w agendzie UE w następnej dekadzie ma kluczowe znaczenie, ponieważ daje ono krajom partnerskim objętym tą inicjatywą możliwość bliższej współpracy z UE, a szerzej - z zachodnim światem wartości – podkreślił wiceminister Paweł Jabłoński

Ważnym tematem dyskusji były także perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej w gronie uczestników IŚE. W tym kontekście wiceminister Jabłoński zaznaczył, że wzmacnianie potencjału gospodarek krajów należących do IŚE wymagać będzie zapewnienia optymalnych powiązań infrastrukturalnych.  Ocenił także, że istniejąca infrastruktura transportowa stanowi obecnie duże wyzwanie w większości państw członkowskich IŚE. – Polska jest gotowa, by wspólnie z innymi państwami członkowskimi UE należącymi do IŚE wypracować rozwiązania na rzecz  poprawy połączeń w zakresie energii, transportu i infrastruktury komunikacyjnej – zaznaczył wiceszef polskiego resortu dyplomacji. Wskazał przy tym, że te działania są także głęboko zakorzenione we wszystkich filarach Inicjatywy Trójmorza.

{crossposting}

Czytaj więcej

Moskwa: 100% zamrożenie taryfy gazowej na poziomie tego roku

Rządowa Tarcza Energetyczna, w tym dodatki na węgiel, inne źródła ciepła czy zamrożenie cen gazu to główne tematy podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która odbyła się w gminie Pniewy.

Więcej…

Skuza: Grudzień jest ostatnim miesiącem na zakup obligacji skarbowych IKE

W grudniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%.

Więcej…

Czarnek: aktualizacje systemu ELA

Czarnek: Najnowsze aktualizacje systemu ELA stanowią także duże wsparcie dla wszystkich polskich uczelni, które aplikują do prestiżowych, międzynarodowych rankingów.

Więcej…

Morawiecki: Grupa Wyszehradzka na trwale wpisała się w architekturę europejskiego bezpieczeństwa

Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważnym i efektywnym formatem współpracy regionalnej. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w szczycie państw V4 - Polski, Czech, Węgier i Słowacji - w Koszycach.

Więcej…

Gdański kongres sukcesu

Jest nas 60 milionów – rozsianych po wszystkich kontynentach. Ludzi, którzy czują się Polakami, przyznają do polskich korzeni, swoją polskość kultywują.

Więcej…