Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach węgierskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w Komárom spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej .

- Dzisiejsze spotkanie, pierwsze na naszym szczeblu od zakończenia niespełna trzy tygodnie temu polskiego przewodnictwa, pozwoliło nam na omówienie szeregu istotnych tematów z agendy unijnej, w których nasze cztery państwa mają bardzo zbliżone stanowiska - podkreślił minister Rau.

Ministrowie rozmawiali o post-pandemicznej odbudowie gospodarek państw V4. Minister zaznaczył, że dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu gospodarczego w UE, niezbędne jest dalsze wzmocnienie Wspólnego Rynku, a w szczególności jego wymiaru cyfrowego i usługowego. - Powinniśmy też zapewnić jednakowe warunki dla wszystkich państw członkowskich i dobrą podstawę dla rozwoju europejskiego przemysłu - dodał minister Rau.

Szefowie dyplomacji państw V4 odnieśli się ponadto do kwestii migracyjnych i azylowych. Omówili sytuację na zewnętrznych granicach UE, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków przechodzących przez Bałkany Zachodnie i wschodnie granice UE.

- Reforma systemu azylowego musi opierać się na konsensusie wszystkich państw UE, a także odpowiedniej równowadze pomiędzy odpowiedzialnością i solidarnością. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że przymusowe relokacje nie stanowią rozwiązania dla problemu nielegalnej migracji, a solidarność europejska powinna mieć bardziej elastyczną formę - podkreślił polski minister spraw zagranicznych.

Minister Rau przedstawił również działania, które podejmuje Polska dla wsparcia naszych litewskich przyjaciół w związku z rosnącą presją migracyjną z kierunku Białorusi.

Minister wskazał, że konferencja powinna mieć inkluzywny charakter i brać pod uwagę opinie wszystkich obywateli UE. - Głos Europy Środkowej powinien silnie wybrzmieć w tej debacie. Powinniśmy koncentrować się na kwestiach, które mają największe znaczenie z perspektywy naszych obywateli i realny wpływ na ich życie - dodał.

Tematem ministerialnych rozmów była także sytuacja w ramach polityki rozszerzenia UE i relacje z państwami Bałkanów Zachodnich. - Kontynuowaliśmy dyskusję, którą przeprowadziliśmy niespełna trzy tygodnie temu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych V4 oraz Bałkanów Zachodnich w Rogalinie, podczas polskiego przewodnictwa w Grupie - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Minister Rau podkreślił, że priorytetem dla Polski i pozostałych państw V4 jest doprowadzenie do jak najszybszego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, a także przyspieszenie tempa negocjacji z Serbią i Czarnogórą.

- Państwa V4 będą nadal aktywnie wspierały europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich oraz starania słoweńskiego przewodnictwa w Radzie UE w tym zakresie - zaznaczył.

{crossposting}

Czytaj więcej

W kwestii surowców – tylko razem!

Autorstwa Ad Meskens - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73870184

Zauważyli Państwo, że wojna na Ukrainie spowodowała, że politycy i komentatorzy, uważający dotąd Unię Europejską za „wyimaginowaną wspólnotę”, zamilkli?

Więcej…

Kredytobiorcy lepsi i gorsi?

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Wsłuchując się w wypowiedzi polityków odnoszę wrażenie, że w Polsce istnieje tylko jeden rodzaj kredytobiorców, a mianowicie posiadacze kredytów hipotecznych.

Więcej…

Żółwie tempo decyzji ws. NBP i RPP

Łacińska paremia „festina lente” - śpiesz się powoli - wyjątkowo przypadła do gustu naszym parlamentarzystom, gdy chodzi o obsadę stanowisk o kluczowym znaczeniu dla polityki finansowej państwa.

Więcej…

Morawiecki: Ukraina broni najbardziej uniwersalnych i europejskich wartości

Photo by Robert Paul Jensen on Unsplash

Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą we Lwowie, gdzie doszło do kolejnego rosyjskiego ataku. Odwiedził rannych ukraińskich żołnierzy i poszkodowanych cywilów.

Więcej…

Grupa Orlen zwiększy sieć stacji paliw na Słowacji o 25 nowych obiektów

W efekcie podpisanej umowy, Koncern będzie właścicielem łącznie 47 stacji i umocni pozycję w gronie liderów sprzedaży detalicznej na tym rynku.

Więcej…