Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach węgierskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w Komárom spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej .

- Dzisiejsze spotkanie, pierwsze na naszym szczeblu od zakończenia niespełna trzy tygodnie temu polskiego przewodnictwa, pozwoliło nam na omówienie szeregu istotnych tematów z agendy unijnej, w których nasze cztery państwa mają bardzo zbliżone stanowiska - podkreślił minister Rau.

Ministrowie rozmawiali o post-pandemicznej odbudowie gospodarek państw V4. Minister zaznaczył, że dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu gospodarczego w UE, niezbędne jest dalsze wzmocnienie Wspólnego Rynku, a w szczególności jego wymiaru cyfrowego i usługowego. - Powinniśmy też zapewnić jednakowe warunki dla wszystkich państw członkowskich i dobrą podstawę dla rozwoju europejskiego przemysłu - dodał minister Rau.

Szefowie dyplomacji państw V4 odnieśli się ponadto do kwestii migracyjnych i azylowych. Omówili sytuację na zewnętrznych granicach UE, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków przechodzących przez Bałkany Zachodnie i wschodnie granice UE.

- Reforma systemu azylowego musi opierać się na konsensusie wszystkich państw UE, a także odpowiedniej równowadze pomiędzy odpowiedzialnością i solidarnością. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że przymusowe relokacje nie stanowią rozwiązania dla problemu nielegalnej migracji, a solidarność europejska powinna mieć bardziej elastyczną formę - podkreślił polski minister spraw zagranicznych.

Minister Rau przedstawił również działania, które podejmuje Polska dla wsparcia naszych litewskich przyjaciół w związku z rosnącą presją migracyjną z kierunku Białorusi.

Minister wskazał, że konferencja powinna mieć inkluzywny charakter i brać pod uwagę opinie wszystkich obywateli UE. - Głos Europy Środkowej powinien silnie wybrzmieć w tej debacie. Powinniśmy koncentrować się na kwestiach, które mają największe znaczenie z perspektywy naszych obywateli i realny wpływ na ich życie - dodał.

Tematem ministerialnych rozmów była także sytuacja w ramach polityki rozszerzenia UE i relacje z państwami Bałkanów Zachodnich. - Kontynuowaliśmy dyskusję, którą przeprowadziliśmy niespełna trzy tygodnie temu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych V4 oraz Bałkanów Zachodnich w Rogalinie, podczas polskiego przewodnictwa w Grupie - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Minister Rau podkreślił, że priorytetem dla Polski i pozostałych państw V4 jest doprowadzenie do jak najszybszego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, a także przyspieszenie tempa negocjacji z Serbią i Czarnogórą.

- Państwa V4 będą nadal aktywnie wspierały europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich oraz starania słoweńskiego przewodnictwa w Radzie UE w tym zakresie - zaznaczył.

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…