Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach węgierskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w Komárom spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej .

- Dzisiejsze spotkanie, pierwsze na naszym szczeblu od zakończenia niespełna trzy tygodnie temu polskiego przewodnictwa, pozwoliło nam na omówienie szeregu istotnych tematów z agendy unijnej, w których nasze cztery państwa mają bardzo zbliżone stanowiska - podkreślił minister Rau.

Ministrowie rozmawiali o post-pandemicznej odbudowie gospodarek państw V4. Minister zaznaczył, że dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu gospodarczego w UE, niezbędne jest dalsze wzmocnienie Wspólnego Rynku, a w szczególności jego wymiaru cyfrowego i usługowego. - Powinniśmy też zapewnić jednakowe warunki dla wszystkich państw członkowskich i dobrą podstawę dla rozwoju europejskiego przemysłu - dodał minister Rau.

Szefowie dyplomacji państw V4 odnieśli się ponadto do kwestii migracyjnych i azylowych. Omówili sytuację na zewnętrznych granicach UE, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków przechodzących przez Bałkany Zachodnie i wschodnie granice UE.

- Reforma systemu azylowego musi opierać się na konsensusie wszystkich państw UE, a także odpowiedniej równowadze pomiędzy odpowiedzialnością i solidarnością. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że przymusowe relokacje nie stanowią rozwiązania dla problemu nielegalnej migracji, a solidarność europejska powinna mieć bardziej elastyczną formę - podkreślił polski minister spraw zagranicznych.

Minister Rau przedstawił również działania, które podejmuje Polska dla wsparcia naszych litewskich przyjaciół w związku z rosnącą presją migracyjną z kierunku Białorusi.

Minister wskazał, że konferencja powinna mieć inkluzywny charakter i brać pod uwagę opinie wszystkich obywateli UE. - Głos Europy Środkowej powinien silnie wybrzmieć w tej debacie. Powinniśmy koncentrować się na kwestiach, które mają największe znaczenie z perspektywy naszych obywateli i realny wpływ na ich życie - dodał.

Tematem ministerialnych rozmów była także sytuacja w ramach polityki rozszerzenia UE i relacje z państwami Bałkanów Zachodnich. - Kontynuowaliśmy dyskusję, którą przeprowadziliśmy niespełna trzy tygodnie temu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych V4 oraz Bałkanów Zachodnich w Rogalinie, podczas polskiego przewodnictwa w Grupie - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Minister Rau podkreślił, że priorytetem dla Polski i pozostałych państw V4 jest doprowadzenie do jak najszybszego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, a także przyspieszenie tempa negocjacji z Serbią i Czarnogórą.

- Państwa V4 będą nadal aktywnie wspierały europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich oraz starania słoweńskiego przewodnictwa w Radzie UE w tym zakresie - zaznaczył.

{crossposting}

Czytaj więcej

Gliński: Nie wahamy się, jeśli chodzi o wsparcie różnego typu tak wielkich wyzwań jak wystawa Vilhelma Hammershoia

- Polskie muzea, zwłaszcza w ostatnim czasie, działają bardzo intensywnie, bardzo profesjonalnie i znacznie bardziej odważnie.

Więcej…

Błaszczak: Nikt nielegalnie nie przejdzie przez granicę mimo starań reżimu Łukaszenki

Wojska inżynieryjne z Wielkiej Brytanii będą pomagać Polakom w reperacji tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Podczas spotkania ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i Bena Wallace’a, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii omówiono szczegóły tej współpracy.

Więcej…

Racjonalny patriotyzm polskich konsumentów

Tak w skrócie można podsumować wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez Centrum Badań i Analiz Rynku (ASM) w październiku br. na próbie 1077 dorosłych Polaków.

Więcej…

Ziobro: Obywatele uzyskają dostęp do sądu nawet we własnym telefonie

Sprawne sądownictwo jest warunkiem dobrze funkcjonującego demokratycznego państwa. Reforma wzmacnia niezależność sędziów. Chcemy skończyć z tworzeniem sędziowskich grup interesu.

Więcej…

Rau: Wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa w ramach Partnerstwa Wschodniego

Tematami ostatniego posiedzenia unijnej Rady do Spraw Zagranicznych były: sytuacja na granicy z Białorusią, zaangażowanie UE w regionach Bałkanów Zachodnich i Sahelu oraz prace nad Kompasem Strategicznym w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (na wspólnej sesji ministrów spraw zagranicznych i obrony). 

Więcej…