Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas dorocznej konferencji strategicznej GLOBSEC w Bratysławie odbył się tradycyjny panel ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Dyskusja dotyczyła przyszłości Unii Europejskiej w kontekście wyzwań wywołanych przez pandemię COVID-19.

W trakcie panelu dyskusyjnego „Spojrzenie z Europy Środkowej - przyszłość Unii Europejskiej” ministrowie spraw zagranicznych V4 omówili m.in. potrzebę wzmocnienia efektywności i odporności UE w sytuacjach kryzysowych.

- Polska wizja UE jest bardzo prosta: chcemy silnej Unii, składającej się z silnych państw członkowskich, wspieranych przez efektywne instytucje europejskie, zgodnie z zasadami równości, subsydiarności i proporcjonalności. Niezbędne w tym celu jest jednak branie pod uwagę interesów i wrażliwości wszystkich państw członkowskich - stwierdził minister Rau. Wskazał jednocześnie na znaczenie rozwoju Jednolitego Rynku, eliminowania barier i wzmocnienia bazy przemysłowej UE, potencjał rynku cyfrowego, czy też solidarności w polityce energetycznej i klimatycznej z perspektywy wzmacniania odporności i przygotowania UE na kolejne kryzysy.

Ministrowie dyskutowali również na temat koncepcji autonomii strategicznej UE i jej roli w debacie nt. przyszłości Europy.

- Autonomia strategiczna UE musi być zakotwiczona w stosunkach transatlantyckich. Nie możemy też mówić o potrzebie wzmocnienia autonomii strategicznej UE i jednocześnie pogłębiać naszą zależność energetyczną od Rosji. Powinniśmy skoncentrować się na naszym sąsiedztwie i pokazać, że potrafimy jako UE prowadzić skuteczną politykę, czy to w odniesieniu do jego wschodniego wymiaru, czy też w zakresie polityki rozszerzenia i Bałkanów Zachodnich - podkreślił minister Rau.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej szef polskiej dyplomacji przedstawił również krótki bilans aktywności V4 w tym okresie. - Dziś możemy już powiedzieć, że pomimo nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych przez COVID-19, V4 pozostała aktywna i wypracowała konkretne inicjatywy w wielu obszarach, od walki z COVID-19, przez politykę wschodnią, po kwestie infrastrukturalne - zaakcentował.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…