Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Łączy nas nie tylko geografia. Łączy nas nie tylko historia czy wspólne rozumienie słów „wolność” i „solidarność”, ale podobne wyzwania społeczno-gospodarcze - powiedział podczas briefingu dla mediów w KPRM sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pełnomocnik Rządu do spraw polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej oraz obchodów jubileuszu 30-lecia współpracy wyszehradzkiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceminister przypomniał, że Polska objęła 1 lipca 2020 r. rotacyjną, roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Stało się to w bardzo trudnych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19, która zdominowała europejską i światową agendę. 

- Ograniczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa, oświaty i gospodarki stanowią dla nas wszystkich ogromne wyzwanie. Chcemy, aby pozostały czas przewodnictwa Polski w V4 był okresem pozwalającym na przygotowanie „powrotu na właściwe tory” gospodarki i życia społecznego - dodał wiceszef polskiej dyplomacji, nawiązując do hasła polskiej prezydencji, które brzmi „Back on track” [„Powrót na właściwe tory”].

Wiceminister podkreślił, że w ramach wzmacniania współpracy w zakresie walki z pandemią, doprowadziliśmy, zgodnie z wolą premierów państw V4 wyrażoną podczas spotkania 11 września 2020 r. w Lublinie, do uruchomienia wirtualnego centrum V4 wymiany informacji ws. COVID-19. Prace centrum zostały zainaugurowane już 9 października ubiegłego roku. 

- Głównym obszarem praktycznej współpracy V4 jest wpływanie na kształt agendy europejskiej oraz zabieganie, aby odzwierciedlała ona w zrównoważony sposób potrzeby i uwarunkowania tak zróżnicowanego składu członkowskiego UE. W tym kontekście, Grupa Wyszehradzka wielokrotnie udowodniła swoją skuteczność, chociażby w sprawach polityki migracyjnej czy też w kwestiach polityki wschodniej - powiedział w swoim wystąpieniu wiceminister Szynkowski vel Sęk.

Wiceszef polskiej dyplomacji przypomniał również, że kwestią zasługującą na szczególną uwagę są przypadające na czas polskiej prezydencji obchody 30. rocznicy podpisania „Deklaracji Wyszehradzkiej” (15 lutego 1991 r.). 

Szynkowski vel Sęk zaprezentował ponadto kilka projektów o charakterze promocyjnym, realizowanych z okazji 30. rocznicy powstania V4, również we współpracy z różnymi instytucjami w Polsce i w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej. 

- Aby podkreślić znaczenie tej istotnej rocznicy, planujemy, pomimo pandemii, szereg inicjatyw rocznicowych - od wspomnianych spotkań politycznych na wysokim szczeblu, przez szeroko zakrojone działania promocyjne, które będą prowadzone nie tylko w naszych czterech państwach, ale przede wszystkim na całym świecie za pośrednictwem ambasad i instytutów kultury naszych czterech państw - dodał. 

Jako przykłady wiceminister wymienił znaczek okolicznościowy wydany przez cztery poczty państw Grupy, wystawę politologiczną z okazji 30-lecia V4, przygotowaną przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki we współpracy z MSZ RP oraz w koordynacji z pozostałymi państwami należącymi do Grupy. Obecnie w trakcie realizacji - we współpracy z Narodowym Centrum Kultury - jest też projekt murali o V4 w Warszawie, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze.

{crossposting}

Czytaj więcej

192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Już ponad 192 mld zł skierowaliśmy na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Tylko dobrze zarządzane państwo w przypadku niespodziewanego kryzysu może wdrożyć tak duże środki pomocowe - podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji w Żyrardowie.

Więcej…

Kaleta: Konstytucja pozostaje prawem najwyższym RP

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę.

Więcej…

Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobił Kazimierz Górski

Autorstwa Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5912449

Wartości, które Kazimierz Górski wyniósł z domu, raz jeszcze przypominają nam, że sport to nie tylko wysiłek fizyczny - wicepremier prof. Piotr Gliński.

Więcej…

Grzybowski: Ochrona KUKE gwarancją płatności

Pomimo pandemii polscy eksporterzy doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, kontynuując ekspansję między innymi w krajach Afryki. Jedną z takich firm jest wieluński producent naczep i przyczep , który tym razem dostarczy swoje wyroby do Mali oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Ubezpieczamy wieloletni kredyt kupiecki, jaki Wielton oferuje zagranicznym kontrahentom na zakup swoich produktów. Łączna wartość dwóch kontraktów to 3,3 mln euro. Uzyskanie ochrony ze strony KUKE zdejmuje z polskiego eksportera ryzyko braku płatności, a dodatkowo, gdyby chciał on wzmocnić swą płynność finansową, może ubezpieczone należności bez problemu sprzedać przed terminem i otrzymać gotówkę. Rozmawiamy z Wieltonem o ubezpieczaniu kolejnych transakcji sprzedaży na rynki afrykańskie, gdzie firma zbudowała już bardzo silną pozycję - powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Nie jest to pierwszy tego typu kontrakt Wieltonu wykorzystujący rozwiązania oferowane przez KUKE. W ubiegłym roku ubezpieczona została sprzedaż również do odbiorcy z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polski eksport do tego kraju, pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wzrósł w ub. roku o 58 proc., a do Mali o 49 proc. W przypadku całej Afryki Polska zanotowała wzrost o 2,2 proc.

- Jesteśmy coraz aktywniejsi w Afryce, którą „odkrywa” rosnąca grupa polskich eksporterów. W tym miesiącu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Islamską Korporacją Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC), do której należą Mali i Wybrzeże Kości Słoniowej, by wspólnie uczestniczyć w projektach eksportowych i inwestycyjnych polskich przedsiębiorców w tym regionie. W najbliższym czasie pojawią się w naszej ofercie kolejne atrakcyjne instrumenty wspierające eksporterów i finansujące je banki - podkreślił Adam Grzybowski.

Sprzedaż towarów do krajów Afryki stanowiła w minionym roku 1,2 proc. całości polskiego eksportu i podobny jest ich udział w portfelu długoterminowych transakcji ubezpieczanych przez KUKE.

{crossposting}

Buda: Na początek Małopolska może liczyć na 1,54 mld euro

Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, na co zostaną przeznaczone Fundusze Europejskie z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w latach 2021-2027.

Więcej…