Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Będziemy sprzeciwiać się wprowadzaniu warunków politycznych do polityki spójności. Nasz główny cel w negocjacjach to, oprócz kwestii finansowych, zapewnienie maksymalnej możliwej elastyczności w wykorzystaniu środków - stwierdził wiceminister Waldemar Buda.

Nowy budżet unijny na lata 2021-2027, turystyka i ekonomia społeczna – to główne tematy Konwentu Marszałków, który odbył się w stolicy Warmii i Mazur, Olsztynie. O kolejnym rozdaniu środków unijnych na najbliższe lata mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda.

Podczas spotkania minister Buda wskazał, co dotychczas udało się osiągnąć w toku negocjacji. Przede wszystkim osiągnięto wstępny kompromis w sprawie wsparcia inwestycji w infrastrukturę gazu ziemnego dla projektów związanych z odchodzeniem od gospodarki opartej na węglu. Z funduszy unijnych możliwe ma być dofinansowanie zakupu pociągów i inwestycje w infrastrukturę lotniskową jeśli związana jest ona z bezpieczeństwem. Ponadto Komisja Europejska zgodziła się na 7-letni okres programowania, mimo że początkowo proponowała jedynie 5 lat. 

 - Chcemy umożliwić jak najlepszą realizację specyficznych potrzeb krajowych i regionalnych -  dodał Buda.

Finansową część negocjacji, czyli na przykład określenie jakie pieniądze przypadną poszczególnym krajom czy ustalenie poziomów dofinansowania unijnego, prowadzi MSZ. 

- Myślę, że na pierwsze rozstrzygnięcia możemy liczyć najprawdopodobniej w połowie 2020 r. – uważa Buda. - Polska będzie konsekwentnie sprzeciwiać się wprowadzaniu warunków o charakterze politycznym do polityki spójności – podkreślił. 

Minister omówił kwestie programów operacyjnych w nowej perspektywie. 

- Jako Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju od początku 2019 r. prowadzimy intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów programowych. Odbyliśmy szereg dyskusji, wstępne projekty są już analizowane przez departamenty strategiczne w naszym resorcie – zaznaczył. 

Przez pięć tygodni prowadzono spotkania, na których przedstawiciele resortów zaangażowanych w poszczególne cele, regionów, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje branżowe i eksperci oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej dyskutowali o podstawowych warunkach programów i zakresie wsparcia w ramach konkretnych celów ze strony Unii. Oprócz zorganizowania spotkań, w ministerstwie powołano grupy robocze, które wspierają prace nad nowymi programami. 

- Jesienią rozpoczniemy prace nad projektem Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych. Według harmonogramu ostateczna wersja ma być złożona w czerwcu 2020 roku, więc czeka nas bardzo pracowity czas – mówił minister Buda. 

Podczas obrad dyskutowano również o nowych rozwiązaniach w turystyce – wykorzystaniu technologii blockchain oraz ruchu cittaslow, czyli poprawy jakości życia poprzez wspieranie ochrony środowiska, popieranie różnorodności kulturalnej i promocję lokalnych produktów, w kontekście dobrej praktyki rozwoju małych miast. 

{crossposting}

Czytaj więcej

Morawiecki: KSO, NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy

Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Dzięki proponowanym rozwiązaniom takim jak m.in. wdrożenie KSO czy NSO dostęp do pomocy dla pacjentów będzie sprawiedliwy w całym kraju.

Więcej…

Komu Polacy mogą jeszcze ufać?

Niewiele zostało instytucji, których nie udało się wciągnąć w bieżącą grę polityczną. Jedną z nielicznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich – urząd, który od lat cieszy się prestiżem, a który na szczęście sprawowali wybitni prawnicy i osoby mocno angażujące się w obronę praw obywateli, także przedsiębiorców. Tym bardziej smuci medialne zamieszanie wokół tej instytucji.

Więcej…

Buda: Stany Zjednoczone są dla Europy partnerem strategicznym - politycznie i gospodarczo

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO), relacje handlowe UE-USA i wsparcie handlowe dla Ukrainy to tematy poruszane podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w formacie handel w Brukseli.

Więcej…

Kowalczyk: wartość dodana dla rolnika

Wicepremier Henryk Kowalczyk udziela wywiadu telewizyjnego (fot. MRiRW)

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19.

Więcej…

Maląg: Obecnie jesteśmy na 4. miejscu w Europie z najniższym bezrobociem

Młodzież z całego kraju zgromadziła się w Warszawie na konferencji poświęconej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Udział w dyskusji wzięła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Więcej…