Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ramowy program na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 „Horyzont Europa” był głównym tematem obrad unijnej Rady ds. Konkurencyjności (COMPET). W posiedzeniu udział wziął wiceminister nauki prof. Grzegorz Wrochna.

- Program „Horyzont Europa” jest dużą szansą dla rozwoju polskiej nauki. Dotychczas nie w pełni tę szansę wykorzystywaliśmy - Polska wkłada do budżetu unijnego ponad 3 procent, a udało nam się dla nauki pozyskiwać jedynie ok. 1 procent tego wkładu. To zaczyna się zmieniać - po uchwaleniu Konstytucji dla Nauki i po zmianie kryteriów ewaluacji, gdzie projekty europejskie są specjalnie wysoko punktowane, już widzimy dużą poprawę - mówił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna.

- Istotne dla nas są instrumenty, które pozwolą na synergię funduszy strukturalnych, spójnościowych z programami „Horyzont Europa”. Będzie to polegało na tym, że np. polski zespół, który został bardzo wysoko oceniony w konkursie „Horyzont Europa”, ale nie dostał pieniędzy w danej puli, bo ich zabrakło, będzie mógł być finansowany z naszych polskich funduszy spójności - zauważył Wrochna.

Minister podkreślił, że należy podtrzymać główne założenia programu, jakimi w głównej mierze są praca naukowa i wsparcie doskonałych naukowców.

- W kontekście współpracy międzynarodowej za kluczowe uważamy wdrożenie zasady Pay As You Go i zrównoważenie wkładów krajów trzecich na poziomie indywidualnych instrumentów. Ponadto za niezbędne uważamy aktywne włączenie państw członkowskich w proces przygotowania, negocjacji i finalizowania umów z krajami trzecimi aspirującymi do stowarzyszenia z programem „Horyzont Europa” - dodał prof. Grzegorz Wrochna.

Głównymi tematami dyskusji były zagadnienia dotyczące budżetu, współpracy z państwami trzecimi i synergiami z innymi programami.

{crossposting}