Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Lekarz bada pacjenta

Poziom inwestycji w rozwój systemu opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje jednym z najniższych w Europie wynika z raportu BFF Banking Group „Finansowanie ochrony zdrowia a jakość systemu dla pacjentów. Polska na tle wybranych krajów europejskich.”

- Słowacja oraz Czechy, a także Portugalia, przeznaczają na opiekę zdrowotną ok. 2,200-2,800 USD w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jednak w rankingu EHCI plasują się znacznie wyżej niż Polska, która wydaje ok. 2,000 USD, a także Hiszpania czy Włochy, wydają na zdrowie 3,500 USD w przeliczeniu na jednego obywatela. - mówi Radosław Moks Członek Zarządu, BFF Banking Group w Polsce.

W 2017 roku nakłady inwestycyjne w ochronie zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w Polsce niespełna 2,000 USD, podczas gdy w państwach ujętych w raporcie średnie nakłady wyniosły 2,711 USD, a średnia dla krajów OECD to 4,003 USD.

W rankingu Euro Health Consumer Index (EHCI), prezentującym poziom zadowolenia pacjentów z opieki zdrowotnej w 35 państwach europejskich, Polska znalazła się na 32 miejscu. W ostatniej edycji badania, która została przeprowadzona w 2018 roku, polski system ochrony zdrowia uzyskał 585 punktów na 1000 możliwych do zdobycia. Wynik Polski w rankingu EHCI jest niesatysfakcjonujący nie tylko w porównaniu z pozycjami państw Europy Zachodniej, lecz także z krajami sąsiadującymi, takimi jak Słowacja, która zajęła 17 miejsce uzyskując 722 punkty oraz Czechy plasujące się w zestawieniu na 14 miejscu z 731 punktami.

Zauważamy, że w tym aspekcie wszystkie kraje uwzględnione w raporcie mogą poprawić swoje wyniki. Możliwości zwiększenia zadowolenia pacjentów z opieki zdrowotnej daje m.in. rozwój opieki ambulatoryjnej, a także nowych technologii związanych z e-zdrowiem – mówi Radosław Moks, Członek Zarządu, BFF Banking Group w Polsce.

W Polsce całkowite zadłużenie publicznych placówek służby zdrowia (SPZOZ) wyniosło na koniec 2017 roku 11,75 mld PLN (ok. 2,7 mld EUR).

Celem raportu jest zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat najistotniejszych wyzwań związanych z obecną sytuacją oraz przyszłością opieki zdrowotnej. Opracowanie BFF Banking Group stanowi porównanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, gdzie Grupa działa od 2016 roku, z wybranymi państwami europejskimi, takimi jak Włochy, Chorwacja, Czechy, Grecja, Portugalia, Słowacja oraz Hiszpania.