Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jacek Czaputowicz w trakcie przemówienia

– Nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ma trzy główne priorytety - powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w Nowym Jorku podczas briefingu‎ wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego międzynarodowemu prawu humanitarnemu.

 - Po pierwsze - wzmacnianie prawa międzynarodowego, po drugie - promowanie ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, po trzecie - wspieranie pokojowego rozwiązywania sporów.

W swoim przemówieniu podkreślił znaczenie, jakie Polska przywiązuje do przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i nawiązał do dotychczasowej aktywności Polski w tym obszarze. - W maju 2018 r. Polska przewodniczyła pracom Rady Bezpieczeństwa. Zorganizowaliśmy dwie otwarte debaty na wysokim szczeblu: pierwszą w sprawie przestrzegania prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a drugą w sprawie ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Tematyka obydwu koncentrowała się na międzynarodowym prawie humanitarnym – powiedział Czaputowicz. 

Zaznaczył również, że wspieranie zasad prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności w odniesieniu do ochrony cywilów, jest jednym z głównych priorytetów niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. 

- Jestem przekonany, że naszą rolą jako członka ONZ jest wpieranie wszelkich inicjatyw, które wzmacniają mechanizmy ochrony ludności cywilnej – podkreślił minister Czaputowicz.

Szef polskiego MSZ poruszył także temat polskiej obecności w ramach Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL). – Powrót Polski do misji UNIFIL jest zwieńczeniem trwającego ponad dwa lata procesu starań i przygotowań do powrotu RP do operacji pokojowych ONZ – powiedział szef polskiego MSZ. – Polskie zaangażowanie w UNIFIL planowane jest na poziomie około 170-200 żołnierzy. Polski kontyngent dołączy do irlandzkiego batalionu planowo w listopadzie 2019 roku – dodał.

Minister Czaputowicz poinformował też w trakcie rozmowy, że Polska przyjęła w październiku 2018 roku Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 – dołączyła tym  samym do grona blisko 80 państw, które dysponują planami działania na rzecz realizacji postanowień rezolucji RB ONZ 1325 i jej pochodnych.