Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Zbigniew Krysiak portret

Rośnie świadomość, że jest możliwość stworzenia przeciwwagi dla tych, którzy którzy kierują Unię w złym kierunku. Że jest opcja zjednoczenia się i działania, a sama bezsilność i narzekanie są bez sensu.  - prof. dr. hab. Zbigniew Krysiak.

W litewskim parlamencie z inicjatywy frakcji AWPL-ZChR powstała Grupa Parlamentarna Myśli Politycznej Roberta Schumana.

To kolejny krok w rozwoju frakcji, która docelowo ma działać w strukturach Parlamentu Europejskiego. Wiceprezes zarządu Instytutu Myśli Schumana w Polsce – prof.. dr. hab. Zbigniew Krysiak podkreśla, że trwają rozmowy o powołaniu takiej inicjatywy  także w innych krajach Europy.

Instytut Myśli Schumana

Instytut Myśli Schumana wyszedł z pomysłem stworzenia ruchu społecznego w Europie, który będzie składać się z przedstawicieli parlamentów narodowych. Mają oni współpracować w celu stworzenia siły politycznej i ideowej w oparciu o idee Schumana.

Docelowo chcemy zmienić aktualny model Unii Europejskiej i stworzyć frakcję Schumana w Parlamencie Europejskim.

Według analiz ta grupa może liczyć nawet trzysta osób z różnych krajów. To pozwoli na zmianę struktury zarządzania w komisjach europejskich. Na ten moment główną siłę tworzą tam Francuzi i Niemcy. Jest ich zdecydowanie więcej niż Polaków, czy przedstawicieli innych krajów Europy środkowo-wschodniej. A to właśnie w komisjach tworzy się różne rozwiązania, które trafiają do przegłosowania w parlamencie. Uważamy że przez takie proporcje aktualny układ nie jest demokratyczny. - mówi prof. Krysiak.

Chcemy wrócić do Europy Schumana, głównie bazującej na wartościach chrześcijańskich. Do tej pory mamy znakomity oddźwięk naszych działań.

Funkcjonujemy także na Litwie, gdzie powstała grupa parlamentarna. Trwają rozmowy o współpracy w Austrii, Belgii Francji, na Łotwie, Rumunii, czy Węgrzech. Chcemy zachęcać do współdziałania głównie polityków prawicowych i nasilamy naszą aktywność. Szczególnie teraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdy tworzone są różne koalicje. Nasze rozmowy partnerskie nie bazują na stereotypach i przekonaniach panujących w mediach. Ważne są idee. - dodaje.

Cele i zadania

14 marca uruchomiono oficjalnie grupę parlamentarną na Litwie. Wśród głównych celów i zadań wymieniono: popularyzację polityki jako służbę dobru wspólnemu, wspieranie relacji między obywatelami, a instytucjami z różnych sfer życia – przykładowo kultura, wspieranie ograniczania wpływów ponadnarodowych korporacji, wspieranie kształtowania fundamentalnych postaw chrześcijańskich, czy rozwój relacji ekonomicznych oparty na solidarności gospodarczej.

W połowie marca oficjalnie uruchomiliśmy grupę w strukturach parlamentu litewskiego. Należy do niej jedenaście osób z trzech partii dla których ważna jest idea Schumana. Jest bardzo popierana między innymi przez otoczenie arcybiskupa litewskiego i osoby, które doświadczają trudności przez te wspomniane wcześniej nierówności w strukturach europejskich. Litwinów poruszyła nasza inicjatywa. Wyrażają  duże zainteresowanie rozmowami z osobami z innych krajów o podobnych poglądach. Widać to także w trakcie spotkań na Łotwie. Obywatele tych państw do tej pory sądzili, że są osamotnieni. Rośnie jednak świadomość, że jest możliwość stworzenia przeciwwagi dla tych, którzy kierują Unię w złym kierunku. Że jest opcja zjednoczenia się i działania, a sama bezsilność i narzekanie są bez sensu. Jest też tak, że Ci którzy chcą rzetelnej Europy i zmian są nazywani eurosceptykami, a my przełamujemy pewne bariery jeżeli chodzi o takie myślenie. Chcę też podkreślać, że nie myślimy tylko o szerzeniu naszej idei wśród parlamentarzystów. Chcemy trafić także do innych środowisk. - reasumuje Krysiak.

12 maja odbędzie się Festiwal Schumana na terenie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W trakcie paneli dyskusyjnych będą obecni aktualni przedstawiciele Instytutu i grupy parlamentarnej.