Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polska wyraziła poparcie dla poziomów redukcji emisji zaproponowanych w tekście kompromisowym o 15% po 2025 r. i o 30% po 2030 r. – Są one zasadne i wystarczająco ambitne - mówi min. Sławomir Mazurek.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w obradach Rady UE ds. Środowiska w Brukseli. Rozmowy dotyczyły m.in. norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich, projektu długoterminowej strategii UE ws. ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz Programu LIFE.

Najważniejszym punktem posiedzenia były prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady określającym normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich. Polska wyraziła poparcie dla poziomów redukcji emisji zaproponowanych w tekście kompromisowym o 15% po 2025 r. i o 30% po 2030 r. – Są one zasadne i wystarczająco ambitne. Dla dobra wszystkich musimy dążyć do obniżenia emisji CO2 generowanych przez transport drogowy, w szczególności przez pojazdy ciężarowe – podsumował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

- Strategia dotycząca niskoemisyjnego rozwoju UE będzie warunkować nie tylko przyszły kształt polityki klimatyczno-energetycznej Unii i jej państw członkowskich, ale przede wszystkim mocno wpłynie na nasze gospodarki i rozwój – zaopiniował wiceminister. - Strategia wymaga głębokiej, gruntownej dyskusji nie tylko w kontekście wyzwań środowiskowych, ale także wyzwań w zakresie energii czy transportu.

Cieszy, że znaczenie pochłaniania w zmniejszaniu koncentracji CO2 zostało dostrzeżone - dodał. Zaproponowany poziom ambicji wymaga jednak sprawiedliwego podejścia, uwzględniającego różny punkt startowy państw członkowskich w drodze do neutralnej klimatycznie gospodarki.

To obecnie temat priorytetowy, dlatego decyzje w sprawie Strategii powinny być podejmowane z udziałem naszych europejskich liderów, na poziomie Rady Europejskiej. Podczas posiedzenia Mazurek zadeklarował gotowość do konstruktywnej debaty, która pozwoli wypracować akceptowalny dla wszystkich kształt Strategii.

Podczas posiedzenia ministrów środowiska i klimatu podsumowano również szczyt klimatyczny COP24.

- Dzięki dwóm tygodniom wytężonej pracy tysięcy negocjatorów z całego świata, udało się przyjąć Pakiet katowicki. Zawiera on przepisy wykonawcze w prawie wszystkich obszarach Porozumienia paryskiego - powiedział Sławomir Mazurek, po czym dodał: - Cieszę się też, że udało się z powodzeniem przeprowadzić zaplanowane wydarzenia wysokiego szczebla, jak np. Dialog Talanoa czy dialog ws. działań na rzecz klimatu przed rokiem 2020. Szerokie poparcie otrzymały również trzy deklaracje zaprezentowane na COP24 przez Polskę, dotyczące sprawiedliwej transformacji, lasów w kontekście wyzwań klimatycznych i rozwoju elektromobilności.

Wiceminister wyraził poparcie dla kontynuacji Programu LIFE, który zakłada finansowanie zarówno projektów skierowanych na ochronę przyrody, zachowanie różnorodności biologicznej, adaptację do zmian klimatu, jak również przedsięwzięć innowacyjnych w obszarze technologii środowiskowych.