Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Fundusze unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-27 i ich wpływ na walkę z pandemią były tematem dyskusji na sesji plenarnej „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Debata, w której udział wzięła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, odbyła się w Lublinie podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

Wiceminister przyznała, że światowa pandemia miała wpływ na programowanie polityki spójności.

- Mówiąc o wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 musimy pamiętać o dwóch perspektywach. Pierwsza zakłada rozwój oparty na innowacyjności, nowych i zielonych technologiach, transformacji w stronę gospodarki opartej na wiedzy i konkurencyjności. Druga to oczywiście perspektywa postcovidowa i konieczność przeciwdziałania dalszym skutkom pandemii - wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Podkreśliła, że jeżeli chodzi o walkę ze skutkami pandemii, polityka spójności wspomaga cele Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Recovery and Resilience Facility - RRF. W Krajowych Planach Odbudowy (KPO) planuje się realizację reform i inwestycji w tych obszarach, które są najbardziej istotne dla podźwignięcia się gospodarki po pandemii i które pozwolą uodpornić się na kolejne kryzysy.

- Polska może liczyć w ramach tego Instrumentu na 58,1 mld euro, z czego 23,9 mld euro środków bezzwrotnych. Kwota maksymalnej pożyczki dla Polski to 34,2 mld euro - dodała wiceminister.

Minister Jarosińska-Jedynak odniosła się również do roli samorządów w polityce rozwoju. Przyznała, że w nowej perspektywie chcemy zwiększyć elastyczność w programowaniu regionalnym przyznając większą rolę kontraktom programowym.

- Pozwoli to lepiej dopasować programy regionalne do potrzeb wynikających ze strategii rozwoju każdego z województw - zauważyła wiceminister.

Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego wręczono statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021”. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak została laureatką tej prestiżowej nagrody, przyznawanej osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju oraz zagranicą.

{crossposting}