Wskazanie Polski, jako gospodarza XV Światowego Kongresu Prawa Rolnego, to ogromne wyróżnienie. To także dowód na to, że polscy agraryści są coraz bardziej widoczni na arenie międzynarodowej i odgrywają tam coraz większą rolę. Możemy być naprawdę dumni.

Wybór głównego tematu kongresu zawsze należy do organizatorów. Zaproponowałem temat: Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością. Jest to temat bardzo szeroki, które daje przedstawicielom z różnych państw możliwość wypowiedzi. Każdy z nas musi znaleźć odpowiedź na te same pytania, czyli - dla przykładu - jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe (dostęp każdego człowieka do żywności),  bezpieczeństwo żywności, jak należy chronić środowisko w rolnictwie i przeciwdziałać zmianom klimatycznym, a także jak ochronić zasoby wykorzystywane w produkcji rolnej. To problemy, przed którymi stoi każde państwo, ale też związki państw jak np. Unia Europejska.

Warto zauważyć, że to właśnie globalizacja, regionalizacja i lokalność determinuje sposób rozwiązywania współczesnych wyzwań.

Gośćmi kongresu będą osoby z różnych państw, a nawet kontynentów. Szczególnie licznie będą reprezentowane państwa Europu południowej, m.in. Włochy i Hiszpania, a także kraje Ameryki Południowej i Łacińskiej, a nawet Kuby i Meksyku. Zostanie wygłoszonych ponad 80 referatów.

W kongresie weźmie też udział  Prezydent  Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego, Geoff Whittaker z Wielkiej Brytanii. To ważne, bo już za rok Poznań będzie gospodarzem 30. Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego. Po raz pierwszy w Polsce!

XV Światowy Kongres Prawa Rolnego odbywa się w Poznaniu w dniach od 18-22 września 2018 r. Organizatorem wydarzenie jest Katedra Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów.

Prof. dr hab. Roman Budzinowski - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, członek międzynarodowej organizacji skupiającej prawników agrarystów - Unione Mondiale degli Agraristi Uniersitari

Written by on