Od kwietnia rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie.

Wkrótce korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot jako sieć skupiająca potencjał krajowych instytutów badawczych już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami.

Wiele firm, szczególnie małych i średnich nie wie, że może współpracować i czerpać z ogromnego kapitału know-how polskiej nauki - mówi Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Pełnomocnik Rządu ds. reformy instytutów badawczych.

- Tę lukę w transferze wiedzy do biznesu wypełni Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do dyspozycji rynkowych graczy w Polsce – komercyjnie i niekomercyjnie – oddajemy zaplecze badawcze do rozwijania własnych pomysłów i produktów.  Od 1 kwietnia biznes może m.in. korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać analizy czy też zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Poprzez działania komercjalizacyjne uwalniamy olbrzymi potencjał polskiej myśl naukowej z laboratoriów do konkretnych zastosowań komercyjnych i biznesowych – dodaje wiceminister Dardziński.

Łukasiewicz jako projekt biznesowy zerwie, ze stereotypem jednostek badawczych postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe.

Chcemy stanowić przyjazny i dostępny pomost między biznesem a nauką – uważa Dardziński. - Jesteśmy skłonni sprzedawać biznesowi wyniki badań, prawa ochronne własności intelektualnej, a także wynajmować zaplecze technologiczne i kadry badawcze do przeprowadzania testów własnych pomysłów w warunkach laboratoriów czy półtechniki. Będziemy pomocnym i rozumiejącym biznes partnerem firm oczekujących wsparcia we wskazywaniu kierunków rozwoju ich oferty – deklaruje wiceminister.

Łukasiewicz dysponuje wartym miliardy złotych najnowocześniejszym zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe większości firm. Zatrudnia kadry, którymi na co dzień nie dysponuje znacząca część krajowego biznesu.

Written by on