Narodowy operator kolejowy, PKP Polskie Linie Kolejowe i Tramwaje Warszawskie podpisały porozumienie w sprawie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia.

Wspólna realizacja inwestycji obejmie budowę podziemnego przystanku tramwajowego oraz wykonanie konstrukcji dla przyszłego tunelu tramwajowego pod zmodernizowaną stacją Warszawa Zachodnia.

Będzie to jeden z głównych punktów przesiadkowych na nowej trasie tramwajowej z Woli do Wilanowa.

- Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to realizacja potrzeb pasażerów i mieszkańców, tworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego, w którym szczególnie istotną rolę pełni kolej - powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. - Jednym z ważnych celów Krajowego Programu Kolejowego jest ułatwienie komunikacji w aglomeracjach m.in. przez lepsze łączenie różnych środków transportu. Takie rozwiązania uwzględniamy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wałbrzychu, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim. Dla pasażerów, korzystających w stolicy zarówno linii tramwajowych, jak i kolejowych nowy węzeł przesiadkowy usytuowany przy dworcu Warszawa Zachodnia, wzmocni potencjał transportu pasażerskiego.

Wiceminister przyznał, że porozumienie w tej sprawie pomiędzy PKP PLK i Tramwajami Warszawskimi „negocjowano długo”.

Dzięki nowej inwestycji dajemy wszystkim szansę, by pasażerowie korzystający z transportu zbiorowego mogli sprawnie dokonywać przesiadki – stwierdził Bittel. - Nowy węzeł przesiadkowy będzie stanowić naoczny przykład przewagi transportu publicznego – szynowego nad samochodowym. Tkwi ona m.in. w braku szkodliwego wpływu tego pierwszego – w przeciwieństwie do ostatniego – na środowisko naturalne – uważa wiceminister Andrzej Bittel.

Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce pod względem wielkości ruchu pasażerskiego. Nowa Zachodnia będzie dostosowana do rosnącego zainteresowania pasażerów. Zmienią się tory oraz system sterowania ruchem kolejowym.