To jeden z ładniejszych pomników Marszałka - mówi Maciej Radziwiłł. Fundacja Trzy Trąby i fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego przekazali rzeźbę marszałka Józefa Piłsudskiego do nowo powstającego muzeum w Sulejówku.

Projekt rzeźby marszałka wykonał Marian Konarski pod koniec lat 40-tych. Pierwotnie miał stanąć w okolicach krakowskich Oleandrów, ale nigdy nie wykonano odlewów z brązu. Dopiero gdy spadkobiercy Konarskiego znaleźli prace zdecydowali się wykonać odlewy ośmiu egzemplarzy. Jeden z nich wykupiły Fundacje Trzy Trąbi i im. Feliksa hr. Sobańskiego.

Rzeźba marszałka

Wobec tego iż powstaje Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku uznaliśmy z Michałem Sobańskim, że przekazanie rzeźby będzie istotnym wkładem naszych fundacji w ten projekt. Żaden z istniejących odlewów nie mógł trafić do muzeum bez sfinansowania tej operacji. Osobiście uważam, że to jeden z ładniejszych pomników marszałka autorstwa postaci, która została nieco zapomniana. - mówił Maciej Radziwiłł, prezes fundacji Trzy Trąby.

Warto podkreślić, że kilka osób z rodziny Radziwiłłów było blisko związanych z osobą marszałka. Stanisław Wilhelm Radziwiłł był jednym z głównych oficerów. Zginął w trakcie wyprawy kijowskiej. Z kolei Janusz Radziwiłł był jednym z najbliższych współpracowników, przede wszystkim po zamachu majowym. Odgrywał także kluczową postać, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Polski w tamtych czasach. Dlatego czujemy pewną więź z osobą Józefa Piłsudskiego. - dodaje Maciej Radziwiłł.

Fundacja Trzy Trąby

Fundacja Trzy Trąby powstała w 2017 roku i aktywnie działa na rzecz kultury polskiej i propagowania dziedzictwa zasłużonego dla Polski rodu Radziwiłłów.

Fundacja skupia się na działaniach wokół dziedzictwa kilku pokoleń rodziny Radziwiłłów. Obejmujemy patronatem różne wystawy, wydawnictwa, sprawujemy opiekę nad Pałacem w Nieborowie, reaktywowaliśmy także tam manufakturę majoliki. Ponadto jesteśmy sponsorami Muzeum Narodowego w Krakowie i Warszawie. Podejmujemy wiele działań  charytatywnych. Większość środków finansowych, którymi dysponuje fundacja podchodzi z Fundacji Książąt Czartoryskich, gdzie jestem członkiem zarządu i od której z fundacją im. Feliksa Sobańskiego zyskaliśmy pozwolenie różne działania. Środki głównie pochodzą z sprzedaży kolekcji Czartoryskich do Skarbu Państwa. - mówi Maciej Radziwiłł.

Z konkretnych działań można wymienić chociażby organizację wystawy tzw. Berlińskiej linii Radziwiłłów w Nieborowie. Odbył się tam także koncert Opery Faust w plenerze. Współpracujemy również z Fundacją "Jestem" przy budowie ośrodka dla osób chorych na nowotwory. Wspomagamy również różne projekty na Białorusi, czy Litwie dotyczące historii pierwszej Rzeczpospolitej. Reasumując można stwierdzić, że zakres naszej działalności jest dość szeroki. Fundacja Trzy Trąby powstała dwa lata temu. Uważam, że jak na tak krótki okres istnienia sporo dokonaliśmy. - reasumuje.

Written by on