Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Według ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jest nakierowana na podnoszenie standardów ochrony środowiska zgodnie z postępem technologicznym.

- Dla państw o dużym nasyceniu energetyką opartą na paliwach kopalnych oraz przemysłem, jest to jedno z głównych wyzwań – podkreślił. - Polska czyni wielkie starania, żeby wypełnić swoje zobowiązania dotyczące wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, jest bardzo zaawansowana w kwestii efektywności energetycznej i zmniejszania energochłonności oraz podejmuje znaczące wysiłki, w celu realizacji swoich zobowiązań w tym zakresie - dodał.

Minister podkreślił, że filarem regulacji UE w zakresie klimatu i energii jest dążenie do ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Polska stoi przed innymi wyzwaniami, niż stare kraje Unii, dla których Komisja Europejska zakłada spadek zużycia energii elektrycznej.

- Musimy wybrać drogi, które jednocześnie pozwolą nam mieć czyste powietrze i zapewnią rozwój - powiedział.

Tchórzewski zaznaczył przy tym, że struktura polskiego bilansu elektroenergetycznego będzie się zmieniać. Obecnie funkcjonujące konwencjonalne elektrownie węglowe w nadchodzących latach będą bowiem wycofywane ze względu na niespełnianie wymogów emisji zanieczyszczeń lub brak możliwości modernizacji, zarówno z przyczyn technicznych, jak i ekonomicznych.

- Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie pokryty wówczas przez inne technologie, które zapewnią dywersyfikację bilansu oraz wpłyną na znaczące obniżenie emisyjności sektora – uważa minister. - Nowe bloki węglowe cechują się znacznie lepszymi parametrami pracy, a tym samym w mniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne. Wzrastać będzie także m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy bloków gazowo-parowych, przy tym w najbliższych latach zmodernizowana zostanie znacząca ilość mocy wytwórczych - zakończył.