Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Finansowanie technologii i paliw niezbędnych w energetyce i transformacji klimatycznej, plany rozwoju wykorzystania wodoru w kontekście strategii unijnych i krajowych, przegląd Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E) to główne tematy rozmów wiceministrów energii Polski, Czech, Węgier i Słowacji, które odbyło się w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4).

- Budowa Zielonego Ładu i osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej narzuca bardzo konkretne działania i inwestycje. Nie możemy mówić o zwiększeniu unijnego celu redukcyjnego bez zaproponowania planu działania na jego realizację i wsparcia finansowego umożliwiającego każdemu państwu członkowskiemu transformację. Jeśli chcemy zachować zgodność z koncepcją sprawiedliwej transformacji energetycznej, nie można pomijać specyfiki poszczególnych państw UE i ich indywidualnych potrzeb - podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania.

- Aby w pełni przygotować rynek do przyjęcia większej ilości niskoemisyjnego wodoru w przyszłości, konieczny jest rozwój infrastruktury wodorowej oraz wsparcie podaży poprzez finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych. W perspektywie krótko- i średnioterminowej oprócz wodoru ze źródeł odnawialnych należy wspierać również inne formy niskoemisyjnego wodoru Europejskie Partnerstwo Dolin Wodorowych może w przyszłości okazać się kluczowe dla odpowiedniego rozwoju rynku wodorowego - dodał Guibourgé-Czetwertyński.

Spotkanie wiceministrów energii V4 było ostatnim wydarzeniem zaplanowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska podczas polskiej Prezydencji V4 trwającej od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r. W związku z powyższym w trakcie spotkania wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podziękował partnerom z państw V4 za dobrą współpracę w ciągu ostatniego roku w ramach polskiej Prezydencji w V4.
 

30 czerwca przekazujemy przewodnictwo naszym węgierskim kolegom. Jestem przekonany, że wspólnie poradzimy sobie skutecznie z wieloma wyzwaniami związanymi z transformacją na czystą energię. Szczególnie istotne będzie zachowanie spójności stanowisk państw V4 w ramach negocjacji na forum UE – oczekiwanego wkrótce z Komisji Europejskiej – pakietu legislacyjnego „Fit for 55”. – powiedział  min. Guibourgé-Czetwertyński.

{crossposting}

Czytaj więcej

Sarnowski: Proponujemy sprawiedliwy system podatkowy, który uwzględnia różnice w dochodach obywateli

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu.

Więcej…

Parasol noś i przy pogodzie, czyli jak się przygotować na 2022 rok

Dobre wyniki gospodarki – i polskich firm – są faktem. Nie ma tu żadnej manipulacji

Jak tu nie być zadowolonym, kiedy nawet Komisja Europejska podnosi perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski na bieżący rok: i to aż o jedną piątą, do 4,8%. Ministerstwo Finansów, między zapowiedziami kolejnych rozwiązań podatkowych uderzających w „klasę wyższą” (czyli zarabiającą powyżej średniej krajowej) przemyca też błogi komunikat – oto po pierwszym półroczu nadwyżka budżetowa wyniosła 28 mld, a fiskus zarobił o 18,5% więcej, niż rok wcześniej. Tyle tylko, że mniej eksponowane są pewne niepokojące sygnały, dotyczące roku przyszłego.

Więcej…

Obajtek: Nasz najnowszy raport jest cennym źródłem wiedzy o Grupie Orlen

Raport Roczny Grupy Orlen za 2020 r., przygotowany w formule zintegrowanej, jest już dostępny w wersji online. To dokument kompleksowo prezentujący finansową oraz pozafinansową działalność Koncernu.

Więcej…

Społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność po polsku

Photo by krakenimages on Unsplash

Rzadko poruszamy tu problematykę społecznej działalności biznesu. A staje się ona jednym z coraz ważniejszych zagadnień, bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych i średniej wielkości - na rzecz środowiska, lokalnej społeczności i pracowników. Tego typu działania stają się ważne zwłaszcza w kontekście postrzegania wizerunku firm na zewnątrz.

Więcej…

Kamiński: Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to rzeczywisty systemowy przełom

Photo by Bermix Studio on Unsplash

Podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiedziano powstanie nowej jednostki Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W konferencji wziął udział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Więcej…