Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sytuacja finansowa Polskiej Grupy Górniczej jest stabilna, a zysk w całym 2018 r. powinien być wyższy niż wypracowany w 2017 r. - zapewnia prezes PGG Tomasz Rogala. 

- Zysk będzie wyższy niż w 2017 r., ale nie chcę podawać liczb. Wrażliwość jest jeszcze duża - jest wiele powodów, żeby być zadowolonym, ale tyle samo jest powodów do tego, żeby być jeszcze bardziej uważnym i ostrożnym w stosunku do tego, co będzie dalej - powiedział Rogala. 

- Jeśli chodzi o przewidywania na II półrocze, to jestem bardzo ostrożny. Przedsiębiorstwo jest tylko po to, żeby zarabiać i to zarabiać jak najwięcej w danym okresie. I do tego zmierzamy - żeby jak najwięcej środków zarobić, natomiast jaka to będzie kwota, zobaczymy - tłumaczy. 

W I połowie 2018 r. PGG odnotowała 294 mln zł zysku netto - wobec ok. 7 mln zł zysku w I poł. 2017 r. i 265 mln zł straty w I półroczu roku 2016.  

- Jesteśmy bardzo zbudowani tymi wynikami, ale one pokazują też, że organizacja działa wielowątkowo, bo z jednej strony potrafi wykorzystywać koniunkturę, ale również potrafi pracować w części związanej z wydajnością, z obszarem kosztowym na tyle, żeby na koniec osiągać tak dobry rezultat w postaci 294 mln zł zysku - stwierdził Rogala. 

Stabilną perspektywę na II półrocze zapewniają m.in. zawarte przez spółkę długoterminowe kontrakty z głównymi odbiorcami - podmiotami z branży energetyki i ciepłownictwa. Jedynie frakcje grube i średnie, których grupa sprzedaje ok. 4-4,5 mln ton rocznie, sprzedawane są w formule umów rocznych, co jest korzystne dla spółki. 

- Nie ma potrzeby pozyskiwania środków finansowych, mamy zachowaną płynność - uważa prezes. 

- Za trzy lata będzie efekt udostępnienia partii S i C w kopalni Mysłowice-Wesoła. Inne obszary powinny być widoczne gdzieś w połowie przyszłego roku - udostępnienie na kopalni zespolonej Piast i Ziemowit, w późniejszym okresie udostępnienie złoża Imielin Północ – dodaje. 

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.