Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zbigniew Rau portret w zbliżeniu

- Stając do debaty w towarzystwie takich osób, jak Swiatłana Cichanouska oraz Andrzej Milinkiewicz - osoby reprezentujące dwa pokolenia białoruskiego sprzeciwu - trudno przedstawiać recepty na przyszłość Białorusi.

Chcę raczej wyrazić swój podziw i uznanie za Państwa odwagę i determinację - powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w trakcie panelu dyskusyjnego dedykowanego sytuacji na Białorusi oraz przyszłości przemian w tym kraju na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Szef polskiej dyplomacji zapewnił rozmówców o wsparciu dla procesów zmian na Białorusi. - Macie w Polakach i w Europie wielu przyjaciół - zwrócił się do uczestniczących w panelu białoruskich działaczy opozycji. Minister Zbigniew Rau podkreślił, że we współczesnym świecie nie ma już miejsca na to, by jedno państwo decydowało o przyszłości innego państwa. - Białoruska droga przemian może, musi być zdefiniowana tylko przez Białorusinów. Dlatego też od samego początku Polska apelowała o dialog władzy z obywatelami – powiedział minister.

Minister Spraw Zagranicznych poinformował także o wsparciu dla Białorusi, m. in. poprzez program „Pakiet Solidarni z Białorusią” o wartości 50 mln PLN, uproszczenie procedur wizowych, przyjmowanie represjonowanych na leczenie w Polsce. – Będziemy zabiegać o to, by również UE przekazała pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego Białorusi – zadeklarował. Zwrócił także uwagę, że Polska będzie konsekwentnie wspierać te inicjatywy, które dają szanse na dialog.

Na marginesie Forum Ekonomicznego minister Rau rozmawiał także ze Swiatłaną Cichanouską, kandydatką w wyborach prezydenckich na Białorusi. Przedmiotem rozmów była obecna sytuacja w tym kraju. Minister Rau zapewnił o kontynuacji pomocy dla społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów na Białorusi, jak i wsparciu Polski dla idei dialogu pomiędzy władzami i społeczeństwem obywatelskim. Uznał za niedopuszczalne aresztowania i przymusowego wydalania z terytorium Białorusi przedstawicieli Rady Koordynacyjnej.

- Udział pani Cichanouskiej w specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w formule Arria to ważny głos społeczeństwa obywatelskiego Białorusi w wymiarze międzynarodowym i jego oczekiwań co do przyszłości swojego kraju - podkreślił szef polskiej dyplomacji.

{crossposting}

Czytaj więcej

Kamiński: 10 mld zł zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków

Podczas briefingu prasowego poinformowano o podpisaniu porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi służb mundurowych. 

Więcej…

Kryzys z potencjałem do wykorzystania

Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70652442

Wśród branż gospodarki, przed którymi jest wciąż daleka droga od wyjścia z koronakryzysu znajdują się pasażerskie przeloty lotnicze.

Więcej…

Chludziński: przewidujemy, że pierwsza elektrownia nuklearna zacznie pracować w 2029

Photo by Clemens van Lay on Unsplash
Photo by Clemens van Lay on Unsplash

KGHM, w ramach przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie nuklearnych źródeł energii, podpisało porozumienie z producentem reaktorów w technologii SMR.

Zgodnie z zawartym zobowiązaniem NuScale wesprze KGHM we wdrożeniu technologii SMR zastępującej dotychczasowe źródła energii oparte na węglu. Czysta energia miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie 4 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR, z opcją aż do 12 (o mocy zainstalowanej około 1GW). To potencjalnie największa tego typu instalacja na świecie. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 roku.

- Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań - powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA.

- Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii - dodał prezes Chludziński.

W jego przekonaniu budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 r. to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej.

- Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 roku - dodał prezes KGHM Polska Miedź SA.

Jego zdaniem technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko ale również znacząco obniży koszty prowadzenia biznesu.

- To jedno z zapowiadanych ostatnio działań rozwojowych spółki, planujemy komercyjnie produkować energię, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty zwykłym gospodarstwom domowym - dodał Marcin Chludziński.

Zgodnie z podpisanym zobowiązaniem KGHM Polska Miedź będzie nie tylko odbiorcą gotowego rozwiązania, ale weźmie również udział w rozwoju tej technologii.

{crossposting}

Czarnek: Dziękuję ITD. Za działalność edukacyjną, lekcje o bezpieczeństwie w szkołach

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w Tarczynie w konferencji prasowej na temat akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej…

Troską prezydenta jest całościowe spojrzenie na Rzeczpospolitą

W tym roku ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze odbywało się pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia”. 

Więcej…