Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Telefon w rękach

26 marca br. Komisja Europejska wydała rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

Tym samym potwierdzono, że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa technologii 5G jest zadaniem dla całej wspólnoty europejskiej. Komisja będzie koordynować prace nad wypracowaniem wspólnych standardów odnośnie 5G.

- Przyjęliśmy Rekomendację z zadowoleniem oraz jednocześnie z satysfakcją, bo znalazły się tam przekazywane przez nas postulaty dotyczące certyfikacji, kontroli cyklu życia, wymiany informacji i doświadczeń między krajami i zamierzamy się do niej zastosować – zaznacza Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

- Wielokrotnie powtarzaliśmy, że kwestia bezpieczeństwa sieci 5G powinna być rozstrzygnięta na poziomie Unii Europejskiej. Dlatego cieszymy się, że Komisja przejęła rolę koordynatora w tym procesie, gdyż jak zauważył wiceszef Komisji Europejskiej Andrus Ansip – odpowiedzialny za rynek cyfrowy – „czas ucieka”. Komisarz Andrus nawiązał w ten sposób do tego, że niektóre państwa UE przygotowują się już do przeprowadzenia aukcji, na których zostaną wyłonione podmioty odpowiedzialne za wdrożenie 5G – dodaje.

Certyfikacja sieci

W kontekście Aktu Cyberbezpieczeństwa (który niebawem wejdzie w życie) KE zapowiedziała, że zwróci się do ENISA (Agencja UE ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) o rozpoczęcie prac nad opracowaniem programu certyfikacji dedykowanego zapewnieniu cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

- W ramach oceny ryzyka powinniśmy uwzględniać zarówno aspekty techniczne (podatności, zapewnienie bezpiecznego łańcucha dostaw) jak i pozostałe, dotyczące aspektów prawnych oraz sposobu zarządzania po stronie potencjalnych dostawców; co do aspektów technicznych w jak największym stopniu powinna być wykorzystana certyfikacja – podkreśla min. Okoński.

W ocenie pełnomocnika rządu, trzeba zdawać sobie sprawę, że przygotowanie odpowiednich profili bezpieczeństwa oraz odpowiednich laboratoriów i procesów dla oceny urządzeń i oprogramowania dla sieci 5G będzie wymagać czasu, co nie pozwoli zastosować tego podejścia w krótkim terminie; to samo dotyczy Rozporządzenia dotyczącego screeningu inwestycji zagranicznych, które w pełni wejdzie w życie dopiero w listopadzie 2020.

Prawo w Polsce

Już istniejące przepisy wynikające z Rozporządzeń i Dyrektyw, dotyczących sektora telekomunikacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa należy wykorzystać w jak największym stopniu, jakkolwiek Polska rozważa dostosowanie krajowych przepisów by móc skuteczniej zarządzać cyberbezpieczeństwem infrastruktury krytycznej. Co istotne, w rekomendacjach podkreślono, że państwa członkowskie w dalszym ciągu mają prawo do wdrażania takich rozwiązań prawnych i technicznych, które są krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

- Popieramy decyzję Komisji, żeby w pełni korzystać z wiedzy i doświadczeń nagromadzonych w wyspecjalizowanych instytucjach i agencjach unijnych, takich ENISA, EUROPOL oraz wzajemnej koordynacji w ramach unijnych grup, jak BEREC (Grupa Europejskich Regulatorów Komunikacji Elektronicznej) oraz utworzonych na mocy Dyrektywy NIS: Grupy Współpracy oraz Sieć CSIRT – dodaje wiceminister cyfryzacji.

Polska musi dokonać przeglądu wymagań bezpieczeństwa i systemu zarządzania ryzykiem na szczeblu krajowym, tak aby wziąć pod uwagę możliwe zagrożenia związane z wprowadzeniem technologii 5G. Wszystkie państwa mają czas do 30 czerwca br. na dokonanie tych analiz. Kompletne analizy należy przesłać Komisji najpóźniej do 15 lipca br. Następnie na podstawie informacji uzyskanych od wszystkich państw członkowskich oraz po własnych analizach, Komisja wraz z ENISA przygotują do 1 października br. kompleksowy raport, w którym wskazane zostaną wszelkie ryzyka dla bezpieczeństwa europejskiego sektora cyfrowego, w szczególności sieci 5G.