Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Dziecko z karabinem snajperskim

– Zapewnienie najmłodszym ochrony i zapobieganie naruszeniom ich podstawowych praw musi w dalszym ciągu stanowić fundament działania ONZ – podkreślił w swoim wystąpieniu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas debaty otwartej nt. dzieci w konfliktach zbrojnych.

Wydarzenie zainaugurowało polskie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które potrwa cały sierpień.

Podstawą do dyskusji był raport sekretarza generalnego ONZ nt. dzieci w konfliktach zbrojnych, podsumowujący rok 2018. 

- Konflikty zbrojne pozbawiają dzieci jednej z ich podstawowych potrzeb:  bezpieczeństwa – zauważył minister Czaputowicz. Raport SG ONZ wskazuje, że w konfliktach na całym świecie dzieci są okaleczane, porywane i atakowane, rekrutowane do walki, wykorzystywane seksualnie i pozbawiane pomocy humanitarnej. 

- Tego typu traumy pozbawiają je dzieciństwa, godności i pozostawiają trwałe ślady na ich dorosłym życiu – mówił minister, wskazując jednocześnie, że ochrona dzieci dotkniętych efektami konfliktów zbrojnych jest wspólną odpowiedzialnością, która wymaga zbiorowej reakcji.

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz zwrócił szczególną uwagę na kwestie ochrony grup wrażliwych, przede wszystkim dziewczynek w kontekście przemocy na tle seksualnym oraz osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że podczas konfliktu zbrojnego dzieci niepełnosprawne częściej niż inne doświadczają przemocy. Podkreślił również, że pomimo istniejących rozwiązań prawnych chroniących tę grupę, niepełnosprawne dziewczęta i chłopcy nadal pozostają wśród osób najbardziej marginalizowanych i wykluczonych. 

- Jesteśmy tym bardziej dumni, że ​​z polskiej inicjatywy Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w czerwcu 2019 r. rezolucję 2475 w sprawie osób niepełnosprawnych – dodał. 

Minister Jacek Czaputowicz zaznaczył także, że ochrona najbardziej wrażliwych grup dzieci, tj. uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i dzieci z traumą wojenną, pozostaje jednym z priorytetów polskiej współpracy rozwojowej. – Polska udziela pomocy psychologicznej najmłodszym ofiarom konfliktu we wschodniej Ukrainie, zapewnia także najbardziej podstawowe potrzeby  takie jak schronienie, dostęp do rehabilitacji i edukację poszkodowanym dzieciom na Bliskim Wschodzie – zaznaczył na zakończenie minister.

{crossposting}