Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sprawiedliwość, inkluzywność i zaangażowanie społeczeństw w proces transformacji energetycznej to główny temat panelu dyskusyjnego „Ensuring People Centred Transitions” podczas IEA-COP26 Net Zero Summit.

W tym najważniejszym wydarzeniu międzynarodowym wysokiego szczebla, przygotowującym do COP26 w listopadzie w Glasgow i dającym impuls do dalszych działań międzynarodowych, uczestniczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. 

Jak podkreślił szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka, najważniejsze jest zidentyfikowanie mechanizmów, które zapobiegną ponoszeniu przez mniej zamożne kraje i regiony nieproporcjonalnych kosztów związanych z transformacją systemu energetycznego na czystą energię.

- Musimy mieć plan działań oraz wsparcie finansowe, które umożliwi transformację każdej gospodarce. Nie zostanie to osiągnięte bez międzynarodowej współpracy i fachowego doradztwa takich organizacji jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna - powiedział Michał Kurtyka.

Minister Kurtyka zwrócił także uwagę na 5 elementów, na których opiera się koncepcja sprawiedliwej transformacji energetycznej w Polsce.

- Po pierwsze - tworzenie nowych miejsc pracy. Po drugie - rozwój nowych technologii z kompleksowymi ramami regulacyjnymi. Trzecim elementem jest zapewnienie odpowiedniego finansowania. Kolejnym punktem jest ochrona najbardziej wrażliwych grup - zapewnienie, że żadna nie zostanie pominięta. Ostatni element to dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami - wyjaśnił.

Minister klimatu i środowiska, zaznaczył również, że dziś w Polsce jest ok. 80 tys. pracowników w branży wydobywczej, ale dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii Polska planuje stworzyć 300 tys. nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 20 lat, m.in. w morskiej energetyce wiatrowej, fotowoltaice, sektorach związanych z efektywnością energetyczną i rozwojem elektromobilności.

Kurtyka dodał, że tylko szeroka współpraca może przynieść oczekiwane rezultaty.

- Powinniśmy się uczyć od siebie nawzajem. Platforma wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk powinna obejmować możliwie szerokie spektrum organizacji i mieć charakter wielopoziomowy - zauważył.

Przypomniał też, że Polska jako była Prezydencja COP24 w Katowicach w 2018 r. zapoczątkowała Śląską Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji.

- Uwzględnienie społecznego aspektu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną jest kluczowe dla uzyskania akceptacji społeczeństw dla zachodzących zmian. Dziś, kiedy zmierzamy w kierunku neutralności klimatycznej, przygotowujemy się do COP26 i jednocześnie borykamy się z niszczycielskimi skutkami pandemii dla naszych gospodarek i społeczeństw, pojęcie sprawiedliwej transformacji powinno być jeszcze szersze. Musimy kierować się zasadą solidarności, tak aby nie pozostawić nikogo w tyle - podkreślił minister.

{crossposting}

Czytaj więcej

Straty polskiej gospodarki relatywnie niewielkie

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Przygotowujemy szereg rozwiązań na czas postpandemiczny. Pracujemy nad Nową Polityką Przemysłową, strategią produktywności i nową polityką eksportową czy też nad długofalowym wsparciem dla branży turystycznej - powiedział wicepremier Jarosław Gowin na debacie online „Goverment Spending or Organic Recovery? Remedy for the Polish Economy after Covid-19”.

Więcej…

Jabłoński: transport pomocy humanitarnej do Erywania

Dzisiaj Polska po raz kolejny wypełnia powinność wobec ludzi dotkniętych kryzysem humanitarnym - dzielimy się tym, czym możemy z krajem będącym w trudnej sytuacji w związku z następstwami konfliktu o Górski Karabach.

Więcej…

Kościński: Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE, budżety państw UE, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4) po pandemii - to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4.

Więcej…

Innowacyjna medycyna - webinar

Trzydzieści lat z okładem ma polski wolny rynek i tyle też mniej więcej trwają dwie ważne, acz cały czas nierozstrzygnięte dyskusje. Pierwsza dotyczy skutecznego sposobu promowania polskich marek i Marki Polski w sojuszu państwa z przedsiębiorcami.

Więcej…

Zyska: Morska energetyka wiatrowa istotny element systemu elektroenergetycznego

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Rozwój oraz funkcjonowanie polskiej energetyki wiatrowej były głównymi tematami Forum590, w którym wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

Więcej…