Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

- Świadome prezentowanie postawy prozdrowotnej stanowi istotny element radzenia sobie przez społeczeństwo z chorobami cywilizacyjnymi – uważa Anna Rulkiewicz, prezes spółki Lux-Med, wiceprezydent Pracodawców RP.

Jej zdaniem pracodawcy coraz częściej podejmują wysiłki, by inwestować w zdrowie pracowników i przedłużanie długości ich życia. – Współdziałamy z ministerstwem zdrowia przy konkursie „PracoDawca Zdrowia”. Jego uczestnikom przyznawane będą specjalne certyfikaty. W ten sposób pracodawcy zostaną nagradzani za promocję profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększanie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne - pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza nowotworów. Certyfikaty otrzymają pracodawcy, którzy wyróżnią się w upowszechnianiu wzorców prozdrowotnych u swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy. Premiowane będą m.in. takie przejawy skuteczności działań tego typu, jak organizowanie specjalnych wykładów czy pogadanek.

Zdaniem Rulkiewicz działania dotyczące zachowania zdrowia wśród pracowników powinny być traktowane szerzej. - Powinny dotyczyć także troski o ich dobre samopoczucie i zmniejszania odczuwania u nich stresu. Musimy pamiętać, że stres jest jednym z większych zabójców, wpływa na rozwój innych chorób. To nie wszystko. Wśród działań prozdrowotnych muszę wspomnieć o współpracy Grupy Lux-Med z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Komitetem Paraolimpijskim. Jesteśmy głównym partnerem tej ostatniej organizacji. Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną polskim sportowcom przygotowującym się do Igrzysk Paraolimpijskich.

- Nie zapominamy też o pacjentach naszych ośrodków w ramach Grupy Lux-Med – dodała Rulkiewicz. - Wielu z nich boi się uprawiać sport. Wobec tego mamy dla nich „receptę na zdrowie” – dowiadują się od naszych lekarzy, który rodzaj sportu mogliby uprawiać i w jakim stopniu, odpowiednim do danych schorzeń. W zakresie profilaktyki prozdrowotnej mamy jako kraj mamy jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w odniesieniu do nasilającego się zjawiska otyłości, szczególnie u najmłodszych, jak również wobec pomocy w problemach okołozdrowotnych u ludzi najstarszego pokolenia – zakończyła Anna Rulkiewicz.